Skip to Contents


Home > Hininto na ang produksyon para sa Compact Series KRF3 ngunit available pa rin ang Alternatibong mga Produkto

Hininto na ang produksyon para sa Compact Series KRF3 ngunit available pa rin ang Alternatibong mga Produkto

Pebrero 01, 2017

Ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo na napagpasyahan naming ihinto ang produksyon ng "Compact Series KRF3" tulad ng sumusunod.
Salamat sa iyong pangunawa.

  

<Petsa ng Pagtatapos ng Order>

Pebrero 1, 2017

<Apektadong Numero ng Modelo>

KRF3
*Magpapatuloy kami sa paggawa ng KRF4, 5, 6.

<Alternatibong Mga Produkto>

KR15: Kapareho ng laki dahil ang KRF3 ay ginawa dahil sa KR15.
KRF4: Medyo mas malaki ngunit higit ang values ng espisipikasyon sa KRF3.