Skip to Contents


Home > Tungkol sa Site na Ito

Tungkol sa Site na Ito

Ang mga tanong tungkol sa mga tuntuning ito ay dapat ipadala sa address na ito.

Mga Tuntunin ng Paggamit

  1. Pagmamay-ari ng THK CO., LTD at ng grupo ng mga kumpanya nito ang copyright sa lahat ng dokumento, mga larawan at paglalarawan ("mga nilalaman") ng website na ito maliban kung saan hindi nakatala. Mahigpit na pinagbabawalan ang mga user na ibenta, ilipat o ipahiram ang mga nilalaman para sa ano pa mang dahilan. Bilang karagdagan, hindi maaaring baguhin, ibahin, o palitan sa anumang paraan ang mga nilalaman.
  2. Walang iniaalok na garantiya ang THK na tumutugma ang mga guhit sa mga CAD file na naka-publish sa website na ito sa mga aktwal na produkto. Nakalaan din sa THK ang karapataan upang baguhin ang nilalaman nang hindi muna inaabisuhan ang mga user.
  3. Ang lahat ng impormasyon at nilalamang naka-publish sa website na ito, kabilang ang mga CAD file at lahat ng iba pang data, ay ibinibigay ng THK nang walang anumang mga garantiya. Walang tinatanggap na ano pa mang sagutin ang THK para sa anumang pagkawala o pagkasirang natamo nang direkta o hindi direkta mula sa mga epekto o resulta ng paggamit sa nasabing impormasyon o nilalaman. Tandaan ding napapailalim sa pagbabago at/o pag-alis nang walang paunang notice ang nilalaman ng website na ito.
  4. Wala kaming pananagutan para sa anumang iba pang website na maaaring i-access ng user sa pamamagitan nito. Kapag nag-access ang user ng isa pang website, dapat maunawaan ng user na ganap na nakahiwalay ito mula sa THK, at wala kaming kontrol sa nilalaman ng website na iyon.
  5. Anuman ang pinili ng user para sa sarili niyang paggamit, sariling pananagutan ng user na magsagawa ng mga hakbang laban sa mga infection ng mga program na may mga mapanirang katangian, gaya ng mga computer virus, worm at Trojan horse.
  6. Kinukuha at pinapamahalaan ng THK Co., Ltd. ang personal na impormasyon ng mga user na ibinibigay sa pamamagitan ng website na ito.

Pag-link sa Mga Website ng THK

Sa pangkalahatan, maaari kang mag-link sa alinman sa mga website ng THK. Gayunpaman, kung gagawin mo ito, mangyaring mag-link sa homepage ng nauugnay na website gamit ang isa sa mga sumusunod na link sa ibaba.

Website ng THK www.thk.com/
Site ng Teknikal na Suporta tech.thk.com/
Website ng Seismic Isolation www.menshin.biz/
Website ng SEED Solutions seed-solutions.net/

Maaaring magbago ang mga address at content ng mga website na ito nang walang abiso. Mangyaring huwag i-frame ang mga content ng mga website na ito. Pakitandaang maaaring tanggihan ang mga pag-link kung posibleng makapinsala ang mga ito sa negosyo o reputasyon ng THK dahil sa content, mga link, atbp., na nasa website na nagho-host ng link (halimbawa, content ng paninirang-puri o content na taliwas sa wastong pag-uugali sa publiko). Walang pananagutan ang THK sa mga website na nagho-host sa mga link.


Teknolohiyang Ginagamit sa Website na Ito

Sa pangkalahatan, umaasa ang website na ito sa mga sumusunod na teknolohiya.

XHTML 1.0/CSS2/JavaScript/Flash 6, at mga mas bagong bersyon

Gumagana ang website na ito gamit ang mga teknolohiya sa itaas at mga mas bagong bersyon.

 

Tumutugma ang website na ito sa mga browser na nakalista sa ibaba.

Mga Kinakailangan ng System

■ OS/browser

∙ Windows 7 at mas bago
  Internet Explorer 11 at mas bago
  Pinakabagong bersyon ng Firefox
  Pinakabagong bersyon ng Google Chrome
  Pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge

∙ Macintosh OS X at mas bago
  Pinakabagong bersyon ng Safari
  Pinakabagong bersyon ng Google Chrome

Pakitandaang maaaring magkaroon ng mga error sa display depende sa mga salik gaya ng OS/browser environment.