Skip to Contents


Home > Tungkol sa Site na Ito

Tungkol sa Site na Ito

Ang mga tanong tungkol sa mga tuntuning ito ay dapat ipadala sa address na ito.

Mga Tuntunin ng Paggamit

  1. Pagmamay-ari ng THK CO., LTD at ng grupo ng mga kumpanya nito ang copyright sa lahat ng dokumento, mga larawan at paglalarawan ("mga nilalaman") ng website na ito maliban kung saan hindi nakatala. Mahigpit na pinagbabawalan ang mga user na ibenta, ilipat o ipahiram ang mga nilalaman para sa ano pa mang dahilan. Bilang karagdagan, hindi maaaring baguhin, ibahin, o palitan sa anumang paraan ang mga nilalaman.
  2. Walang iniaalok na garantiya ang THK na tumutugma ang mga guhit sa mga CAD file na naka-publish sa website na ito sa mga aktwal na produkto. Nakalaan din sa THK ang karapataan upang baguhin ang nilalaman nang hindi muna inaabisuhan ang mga user.
  3. Ang lahat ng impormasyon at nilalamang naka-publish sa website na ito, kabilang ang mga CAD file at lahat ng iba pang data, ay ibinibigay ng THK nang walang anumang mga garantiya. Walang tinatanggap na ano pa mang sagutin ang THK para sa anumang pagkawala o pagkasirang natamo nang direkta o hindi direkta mula sa mga epekto o resulta ng paggamit sa nasabing impormasyon o nilalaman. Tandaan ding napapailalim sa pagbabago at/o pag-alis nang walang paunang notice ang nilalaman ng website na ito.
  4. Wala kaming pananagutan para sa anumang iba pang website na maaaring i-access ng user sa pamamagitan nito. Kapag nag-access ang user ng isa pang website, dapat maunawaan ng user na ganap na nakahiwalay ito mula sa THK, at wala kaming kontrol sa nilalaman ng website na iyon.
  5. Anuman ang pinili ng user para sa sarili niyang paggamit, sariling pananagutan ng user na magsagawa ng mga hakbang laban sa mga infection ng mga program na may mga mapanirang katangian, gaya ng mga computer virus, worm at Trojan horse.
  6. Kinukuha at pinapamahalaan ng THK Co., Ltd. ang personal na impormasyon ng mga user na ibinibigay sa pamamagitan ng website na ito.

Pag-link sa Mga Website ng THK

Sa pangkalahatan, maaari kang mag-link sa alinman sa mga website ng THK. Gayunpaman, kung gagawin mo ito, mangyaring mag-link sa homepage ng nauugnay na website gamit ang isa sa mga sumusunod na link sa ibaba.

Website ng THK www.thk.com/
Site ng Teknikal na Suporta tech.thk.com/
Website ng Seismic Isolation www.menshin.biz/
Website ng SEED Solutions seed-solutions.net/

Maaaring magbago ang mga address at content ng mga website na ito nang walang abiso. Mangyaring huwag i-frame ang mga content ng mga website na ito. Pakitandaang maaaring tanggihan ang mga pag-link kung posibleng makapinsala ang mga ito sa negosyo o reputasyon ng THK dahil sa content, mga link, atbp., na nasa website na nagho-host ng link (halimbawa, content ng paninirang-puri o content na taliwas sa wastong pag-uugali sa publiko). Walang pananagutan ang THK sa mga website na nagho-host sa mga link.


Teknolohiyang Ginagamit sa Website na Ito

Browser

This website is compatible with the browsers listed below.

System Requirements

■ OS/browser

∙ Windows 10 and above

  Microsoft Edge latest version

  Google Chrome latest version

However, some web pages will not be displayed properly or some functions will not work due to a combination of the browser and the OS. From time to time, we do consider changes on our website to accommodate new browser use, however we do not guarantee proper display or consistent results due to undisclosed errors of these new browsers.

 

Security

Some functions on this website use an encryption transmitting technology, called SSL/TLS utilized when our users send or receive data with ease of mind.

The SSL/TLS employs a mutual authentication system using digital signature and encryption technology when transmitting data securely via the internet. The SSL/TLS works by encrypting the data when personal information is being transmitted to a server. Therefore, the user's personal information becomes unreadable to any outside third parties. If you see a [Key] symbol on the bottom of your browser window, it means that the SSL/TLS is working. You do not need to change your browser settings in order to utilize the SSL/TLS. However, older version of browsers may not be able to display.

 

JavaScript

This website uses JavaScript for page design and other functions. Some web pages may not be displayed properly if the JavaScript is disabled on your browser setting. Please enable the JavaScript if possible.

 

Contact

If you have any questions about this page, please contact us below:

Contact form