Skip to Contents


Home > Anunsyo: Pag-relocate ng Mga Headquarters

Anunsyo: Pag-relocate ng Mga Headquarters

Oktubre 17, 2017

Pakitandaang ang THK CO., LTD. headquarters, Technology Center, Tokyo Branch, Ueno Branch, at ang mga headquarters ng aming mga affiliate ay mare-relocate sa mga address na nasa ibaba, at magiging bukas para sa mga transaksyon simula sa mga petsa sa ibaba. Bilang karagdagan, ang Tokyo branch at Ueno branch ay papalitan ng pangalan at gagawing Tokyo Sales Department No. 1 at No. 2 ayon sa pagkakabanggit, at pagsasamahin ang mga operasyon ng mga ito sa negosyo sa bagong tayong Tokyo Order Fulfillment Center (Tokyo OFC).

Bagong Address 2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-8506, Japan
Numero ng telepono (pangunahin) +81 3-5730-3911
Numero sa fax (pangunahin) +81 3-5730-3915

Mga Petsa ng Pagbubukas

Mga Headquarters Martes, Oktubre 10, 2017
Technology Center Lunes, Oktubre 16, 2017
Tokyo Sales Department No. 1 (dating Tokyo branch) Lunes, Oktubre 23, 2017
Tokyo Sales Department No. 2 (dating Ueno branch) Lunes, Oktubre 23, 2017
Tokyo OFC (bago) Lunes, Oktubre 23, 2017
THK INTECHS CO., LTD. Lunes, Oktubre 23, 2017
TALK SYSTEM CO., LTD. Lunes, Oktubre 23, 2017