Skip to Contents


Home > Prowadnica wałeczkowa typ VRG z mechanizmem zębatkowym zapewniającym bardzo stabilną charakterystykę pracy

Prowadnica wałeczkowa typ VRG z mechanizmem zębatkowym zapewniającym bardzo stabilną charakterystykę pracy

Dzięki prowadnicy wałeczkowej typ VRG firma THK oferuje bardzo płynnie działającą i precyzyjną prowadnicę liniową do ruchów o ograniczonym skoku. Aby ułatwić montaż i uczynić system prowadnic jeszcze bardziej kompaktowym, THK oferuje teraz tę serię również z szeroką szyną środkową.


 Prowadnica wałeczkow VRG i nowy typ VRG-W z szyną środkową

Rys. 1 Prowadnica wałeczkow VRG i nowy typ VRG-W z szyną środkową

Szczególną cechą tej prowadnicy wałeczkowej jest zintegrowany mechanizm zębatkowy, który synchronicznie prowadzi koszyk z prostopadle rozmieszczonymi precyzyjnymi rolkami podczas każdego ruchu liniowego. W ten sposób zapobiega się migracji koszyka, która w przeciwnym razie wystąpiłaby w prowadnicach liniowych z koszykami z powodu wibracji, momentów bezwładności lub wstrząsów i mogłaby prowadzić do zwiększonego zużycia i/lub zakłóceń w działaniu. Ponadto bliski kontakt między rolkami a koszykiem zmniejsza wyciek smaru, a także zapewnia niskie zużycie i niskie tarcie podczas pracy. Dla wymagających zastosowań typ VRG jest również dostępny w wersji odpornej na korozję.

Mechanizm zębatkowy do synchronicznego prowadzenia koszyka

Rys. 2 Mechanizm zębatkowy do synchronicznego prowadzenia koszyka

Dzięki zainstalowaniu dwóch równoległych prowadnic wałeczkowych prowadnica może absorbować obciążenia ze wszystkich czterech głównych kierunków, co można osiągnąć jeszcze łatwiej dzięki nowej szynie środkowej. W tym przypadku wystarczy zainstalować tylko jedną prowadnicę wałeczkową, aby uzyskać bardzo kompaktowy i precyzyjny system prowadnic.

Poprzeczna prowadnica rolkowa VRG-W


Rys. 3 Przykład montażu prowadnicy wałeczkowej typ VRG-W z szeroką szyną środkową

Ze względu na stabilną, płynną charakterystykę pracy i wyjątkowo kompaktowe wymiary, prowadnica rolkowa VRG nadaje się również do zastosowań z minimalnymi ruchami skokowymi. Jest kompatybilna wymiarowo z wcześniejszym typem VR, ale ma więcej elementów tocznych i większą nośność. Idealnie nadaje się do stosowania w optycznych urządzeniach pomiarowych, systemach produkcji półprzewodników, optycznych systemach pozycjonowania, urządzeniach manipulacyjnych i urządzeniach rentgenowskich.

Katalog do pobrania