Skip to Contents


Home > Nowa prowadnica krzyżowa rolkowa typ VRG z wymuszonym prowadzeniem

Nowa prowadnica krzyżowa rolkowa typ VRG z wymuszonym prowadzeniem

Dzięki nowo opracowanej prowadnicy krzyżowej z rolkami typ VRG firma THK oferuje wyjątkowo gładki i precyzyjny przesuw dla ruchów o ograniczonym skoku.

Prowadnica rolkowa VRG z kołami zębatymi i wymuszonym prowadzeniem koszyka

Ilustracja 1 Prowadnica rolkowa VRG z kołami zębatymi i wymuszonym prowadzeniem koszyka

Szczegółowe dane techniczne produktu - katalog PDF

Szczególną cechą tej prowadnicy krzyżowej rolkowej jest zintegrowany mechanizm zębatkowy, który przy każdym ruchu liniowym synchronicznie przesuwa koszyk z poprzecznie ułożonymi rolkami precyzyjnymi. W ten sposób zapobiega się efektowi pełzania koszyka, który w przypadku prowadnic liniowych z ograniczeniem skoku mogłyby na skutek drgań, momentów bezwładności lub wstrząsów prowadzić do zwiększonego zużycia i/lub zakłóceń w pracy. Ponadto ścisły kontakt pomiędzy rolkami a koszykiem zmniejsza wyciek smaru oraz obniża zużycie i tarcie.

Dzięki zainstalowaniu dwóch równoległych prowadnic krzyżowych rolkowych system może przenosić obciążenia ze wszystkich czterech głównych kierunków. Za pomocą śruby regulacyjnej luzu można podczas montażu ustawić wstępne naprężenie rolek, aby nadać systemowi wysoką sztywność.

Przykład zastosowania równoległego z prowadnicami krzyżowymi rolkowymi typ VRG

Ilustracja 2 Przykład zastosowania równoległego z prowadnicami krzyżowymi rolkowymi typ VRG

Dzięki stabilnej i gładkiej charakterystyce ruchu i wyjątkowo kompaktowym wymiarom prowadnica krzyżowa VRG nadaje się również do zastosowań z krótkimi skokami. Jest ona zgodna wymiarowo z wcześniejszym typem VR, ale posiada więcej elementów tocznych i większą nośność. Idealnie nadaje się do stosowania w optycznych urządzeniach pomiarowych, urządzeniach do produkcji półprzewodników, optycznych systemach pozycjonowania, urządzeniach manipulacyjnych i urządzeniach rentgenowskich.

Filmy o technice liniowej firmy THK na oficjalnym kanale YouTube.