Skip to Contents


Home > Informacje o tej witrynie

Informacje o tej witrynie

Zapytania dotyczące tych tematów należy kierować pod adres (jęz. angielski).

Warunki użytkowania

  1. Prawa autorskie do wszystkich dokumentów, zdjęć i ilustracji („zawartość”) należą do firmy THK CO., LTD i firm z tej grupy, jeśli nie podano inaczej. Użytkownikom kategorycznie zabrania się sprzedawania, przekazywania lub wypożyczania tej zawartości w jakimkolwiek celu. Ponadto zawartość ta nie może być modyfikowana, zmieniana lub poprawiana w jakikolwiek sposób.
  2. Firma THK nie gwarantuje, że rysunki publikowane w plikach CAD w tej witrynie są zgodne z rzeczywistymi produktami. Firma THK zastrzega sobie prawo do modyfikacji tej zawartości bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.
  3. Wszystkie informacje i zawartość publikowane w tej witrynie, w tym pliki CAD i inne dane, są podawane bez jakiejkolwiek gwarancji firmy THK. Firma THK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia rzeczonej informacji lub zawartości. Należy także pamiętać, że zawartość tej witryny może podlegać zmianom i/lub usunięciom bez powiadomienia.
  4. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne witryny, do których użytkownik może uzyskać dostęp z tej witryny. Jeśli użytkownik uzyska dostęp do innej witryny, musi pamiętać, że jest ona w pełni niezależna od firmy THK i że nie mamy żadnej kontroli nad jej zawartością.
  5. Niezależnie od tego, jaki wybór i jakiego rodzaju uczyni użytkownik dla własnego użytku, ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za podjęte środki zapobiegawcze przed zainfekowaniem przez programy o destrukcyjnym charakterze, takie jak wirusy komputerowe, robaki i konie trojańskie.
  6. Firma THK Co., Ltd. pozyskuje i zarządza danymi osobowymi użytkowników udostępnionymi za pośrednictwem tej strony internetowej.

Publikowanie łączy do stron internetowych firmy THK

Użytkownik może co do zasady publikować łącza do wszystkich stron THK. W takim przypadku prosimy jednak o zamieszczanie łączy odsyłających do stron głównych poszczególnych witryn, podanych poniżej.

Strona internetowa firmy THK www.thk.com/
Strona internetowa pomocy technicznej tech.thk.com/
Strona internetowa poświęcona systemom izolacji www.menshin.biz/
Strona internetowa SEED Solutions seed-solutions.net/

Adresy i zawartość tych stron mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie należy umieszczać treści tych stron w ramkach we własnych witrynach. Należy pamiętać, że łącza mogą zostać odrzucone, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że zaszkodzi to interesom handlowym lub reputacji THK ze względu na pozostałe treści, łącza i inne elementy publikowane na stronie, na której zamieszczono łącza do strony tej firmy (np. obelgi lub zawartość przekraczająca standardy przyzwoitości życia publicznego). Firma THK nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe, na których zamieszczono łącza do jej witryn.


Technologia stosowana w ramach niniejszej strony internetowej

Browser

This website is compatible with the browsers listed below.

System Requirements

■ OS/browser

∙ Windows 10 and above

  Microsoft Edge latest version

  Google Chrome latest version

However, some web pages will not be displayed properly or some functions will not work due to a combination of the browser and the OS. From time to time, we do consider changes on our website to accommodate new browser use, however we do not guarantee proper display or consistent results due to undisclosed errors of these new browsers.

 

Security

Some functions on this website use an encryption transmitting technology, called SSL/TLS utilized when our users send or receive data with ease of mind.

The SSL/TLS employs a mutual authentication system using digital signature and encryption technology when transmitting data securely via the internet. The SSL/TLS works by encrypting the data when personal information is being transmitted to a server. Therefore, the user's personal information becomes unreadable to any outside third parties. If you see a [Key] symbol on the bottom of your browser window, it means that the SSL/TLS is working. You do not need to change your browser settings in order to utilize the SSL/TLS. However, older version of browsers may not be able to display.

 

JavaScript

This website uses JavaScript for page design and other functions. Some web pages may not be displayed properly if the JavaScript is disabled on your browser setting. Please enable the JavaScript if possible.

 

Contact

If you have any questions about this page, please contact us below:

Contact form