Skip to Contents


Home > Informacje o tej witrynie

Informacje o tej witrynie

Zapytania dotyczące tych tematów należy kierować pod adres (jęz. angielski).

Warunki użytkowania

  1. Prawa autorskie do wszystkich dokumentów, zdjęć i ilustracji („zawartość”) należą do firmy THK CO., LTD i firm z tej grupy, jeśli nie podano inaczej. Użytkownikom kategorycznie zabrania się sprzedawania, przekazywania lub wypożyczania tej zawartości w jakimkolwiek celu. Ponadto zawartość ta nie może być modyfikowana, zmieniana lub poprawiana w jakikolwiek sposób.
  2. Firma THK nie gwarantuje, że rysunki publikowane w plikach CAD w tej witrynie są zgodne z rzeczywistymi produktami. Firma THK zastrzega sobie prawo do modyfikacji tej zawartości bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.
  3. Wszystkie informacje i zawartość publikowane w tej witrynie, w tym pliki CAD i inne dane, są podawane bez jakiejkolwiek gwarancji firmy THK. Firma THK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia rzeczonej informacji lub zawartości. Należy także pamiętać, że zawartość tej witryny może podlegać zmianom i/lub usunięciom bez powiadomienia.
  4. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne witryny, do których użytkownik może uzyskać dostęp z tej witryny. Jeśli użytkownik uzyska dostęp do innej witryny, musi pamiętać, że jest ona w pełni niezależna od firmy THK i że nie mamy żadnej kontroli nad jej zawartością.
  5. Niezależnie od tego, jaki wybór i jakiego rodzaju uczyni użytkownik dla własnego użytku, ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za podjęte środki zapobiegawcze przed zainfekowaniem przez programy o destrukcyjnym charakterze, takie jak wirusy komputerowe, robaki i konie trojańskie.
  6. Firma THK Co., Ltd. pozyskuje i zarządza danymi osobowymi użytkowników udostępnionymi za pośrednictwem tej strony internetowej.

Publikowanie łączy do stron internetowych firmy THK

Użytkownik może co do zasady publikować łącza do wszystkich stron THK. W takim przypadku prosimy jednak o zamieszczanie łączy odsyłających do stron głównych poszczególnych witryn, podanych poniżej.

Strona internetowa firmy THK www.thk.com/
Strona internetowa pomocy technicznej tech.thk.com/
Strona internetowa poświęcona systemom izolacji www.menshin.biz/
Strona internetowa SEED Solutions seed-solutions.net/

Adresy i zawartość tych stron mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie należy umieszczać treści tych stron w ramkach we własnych witrynach. Należy pamiętać, że łącza mogą zostać odrzucone, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że zaszkodzi to interesom handlowym lub reputacji THK ze względu na pozostałe treści, łącza i inne elementy publikowane na stronie, na której zamieszczono łącza do strony tej firmy (np. obelgi lub zawartość przekraczająca standardy przyzwoitości życia publicznego). Firma THK nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe, na których zamieszczono łącza do jej witryn.


Technologia stosowana w ramach niniejszej strony internetowej

Działanie tej strony opiera się zasadniczo na wykorzystaniu następujących technologii.

XHTML 1.0 / CSS2 / JavaScript / Flash 6 i nowsze wersje

Strona internetowa działa z wykorzystaniem powyższych technologii i ich nowszych wersji.

 

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z wymienionymi poniżej przeglądarkami internetowymi.

Wymagania systemowe

■ System operacyjny / przeglądarka internetowa

∙ Windows 7 i nowsze wersje
  Internet Explorer 11 i nowsze wersje
  Firefox w najnowszej wersji
  Google Chrome w najnowszej wersji
  Microsoft Edge w najnowszej wersji

∙ Macintosh OS X i nowsze wersje
  Safari w najnowszej wersji
  Google Chrome w najnowszej wersji

Należy pamiętać, że mogą występować błędy wyświetlania np. w zależności od systemu operacyjnego / środowiska przeglądarki internetowej.