Skip to Contents


Home > Prywatność

Postępowanie z informacjami personalnymi klientów

Tutaj znajdziesz najnowszą wersję polityki prywatności odpowiadającą RODO.

AKTUALIZACJA: 2 wrzesień 2020 r.

1. Zasady ochrony informacji personalnych stosowane przez firmę THK

Utworzony: 1 kwietnia 2005 r.
Zaktualizowany: 1 kwietnia 2017 r.
THK CO., LTD.
Prezes Zarządu Akihiro Teramachi

Nasza firma bazuje na współpracy z interesariuszami: przede wszystkim naszymi klientami, lecz nie tylko — również z naszymi udziałowcami, inwestorami, partnerami biznesowymi i pracownikami.

Zarządzanie danymi osobowymi i ich ochrona oraz prywatność naszych interesariuszy są kluczowe w zdobywaniu ich zaufania i budowaniu długotrwałych i pozytywnych relacji.

W tym celu, gromadząc dane osobowe, kierujemy się podanymi poniżej podstawowymi wytycznymi i będziemy zarządzać posiadanymi informacjami oraz chronić je w opisany tutaj sposób.

1. Będziemy stosować się do wszystkich właściwych przepisów prawa i regulacji dotyczących zarządzania danymi osobowymi, podkreślać wagę ochrony danych osobowych w kontaktach z pracownikami i innymi zainteresowanymi, ustalać zasady w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania danymi, skutecznie wdrażać te zasady i nieustannie udoskonalać nasze procesy.

2. Utworzymy odpowiednie systemy ochrony danych osobowych, uwzględniając format i charakter operacji w różnych działach, będziemy zarządzać gromadzeniem, wykorzystywaniem, udostępnianiem (w tym udostępnianiem podwykonawcom), załączaniem, modyfikowaniem, zawieszaniem wykorzystywania i usuwaniem danych osobowych w odpowiedni sposób i zgodnie z określonymi postanowieniami.

3. Wdrożymy środki bezpieczeństwa, w tym środki zabezpieczania informacji, w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych osobowych, a także będziemy podejmować stałe wysiłki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych lub ich utracie, zniszczeniu, sfałszowaniu, wycieknięciu itd.

Koniec


2. Zasady prywatności w naszej witrynie internetowej

Ostatnia aktualizacja 18 grudnia 2012 r.

WSTĘP/ UWAGI I AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ ZASAD PRYWATNOŚCI

Korzystanie z naszej witryny internetowej wymaga zaakceptowania postanowień naszych zasad prywatności, z naszymi zmianami i poprawkami. Dlatego zasady te należy regularnie przeglądać, aby upewnić się, czy ma się ich świadomość. W zasadach prywatności podano, jakie informacje są zbierane przez naszą witrynę www.thk.com i do czego są one używane. W wypadku pytań lub komentarzy dotyczących tych zasad prywatności lub tego, jak informacje personalne mogą być używane lub wpływać na korzystanie z naszej witryny, należy napisać na adres web@thk.co.jp.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

Podawanie informacji personalnych nie jest obowiązkowe, aby móc korzystać z tej witryny. Jednak w przypadku subskrybowania niektórych serwisów tej witryny może być wymagane podanie informacji personalnych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub innych informacji kontaktowych. Używamy tych informacji personalnych, aby odpowiedzieć na zapytania użytkownika lub dostarczać mu biuletyny. Jeśli użytkownik w dowolnym czasie chce zaprzestać otrzymywania wiadomości od nas, stosowne informacje są podane w sekcji „REZYGNACJA”. Ponadto, co jest ogólnie typowe w witrynach internetowych, czasami podczas korzystania użytkownika z tej witryny nasz serwer może automatycznie zapisać pewne informacje, takie jak nazwa dostawcy internetowego, adres IP komputera, z którego użytkownik korzysta, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, data i czas dostępu do naszej witryny, adres witryny, z której użytkownik połączył się bezpośrednio do naszej witryny (jeśli miało to miejsce), adres witryny, do której użytkownik połączył się bezpośrednio z naszej witryny (jeśli miało to miejsce) i inne podobne informacje związane z ruchem w sieci. Możemy także gromadzić informacje związane z charakterystyką ruchu generowanego przez użytkowników. Takie informacje są używane jako pomoc do ulepszania naszej witryny i serwisów dostarczanych za jej pomocą. Nie używamy tych danych w żaden sposób do tworzenia i utrzymywania personalnego profilu użytkownika lub do zbierania informacji personalnych o nim. Z zasady nie ujawniamy stronom trzecim informacji zbieranych podczas korzystania z naszej witryny przez użytkownika. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dostarczania tych informacji naszym pracownikom, wykonawcom, agentom i upoważnionym w zakresie koniecznym do umożliwienia im wykonania pewnych prac związanych z witryną (np. usług hostingu i konserwacji) w naszym imieniu. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania tych informacji stronom trzecim, jeśli sądzimy, że jest to konieczne z któregokolwiek z następujących powodów: (i) przez prawo; (ii) aby być w zgodzie z procesami prawnymi lub wymaganiami rządowymi; (iii) aby zapobiec, zbadać, wykryć lub oskarżyć o kryminalne przestępstwo; i/lub (iv) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy THK, użytkowników tej witryny lub społeczeństwa.

UŻYCIE PLIKÓW COOKIE

(1) Pliki cookie, beacony i adresy IP.

Na naszej stronie pliki cookie, beacony i adresy IP wykorzystywane są do celów wymienionych poniżej. Użytkownicy mogą wyłączyć nasze pliki cookie i beacony poprzez wyłączenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki, ale może to uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji na stronach internetowych.

[1] Identyfikacja i usuwanie przyczyn awarii serwera lub innych problemów z serwerem

[2] Usprawnienie zawartości strony internetowej i poczty elektronicznej

[3] Dopasowanie strony i treści wiadomości e-mail do indywidualnych użytkowników

[4] W przypadku usług przeznaczonych wyłącznie dla członków, w sytuacji, gdy dane osobowe zostały już zarejestrowane, historia przeglądania, odpowiedzi na kwestionariusze itp. wykorzystywane są do celów marketingowych.

[5] Wykorzystywanie zanonimizowanych informacji dla celów statystycznych

(2) Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics firmy Google, Inc. („Google”) na niektórych stronach naszej witryny, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Korzystanie z Google Analytics na naszej stronie internetowej oznacza, że firma Google zbiera, rejestruje i analizuje historię przeglądania stron osób odwiedzających naszą witrynę na podstawie wydawanych przez nas plików cookie. Wyniki analizy otrzymujemy od firmy Google i wykorzystujemy je do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy odwiedzają naszą stronę. Żadne dane na temat użytkowników gromadzone, rejestrowane lub analizowane przez Google Analytics nie zawierają danych umożliwiających identyfikację osobową. Google zarządza również tymi danymi zgodnie ze swoją własną polityką prywatności.
Użytkownicy mogą wyłączyć Google Analytics w ustawieniach dodatków przeglądarki, uniemożliwiając Google Analytics gromadzenie ich danych. Funkcja Google Analytics może zostać wyłączona poprzez pobranie „Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics” ze strony pobierania dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, zainstalowanie go oraz skonfigurowanie ustawień dodatku przeglądarki. Jeśli użytkownik wyłączy funkcję Google Analytics, wyłączy Google Analytics na wszystkich witrynach, a nie tylko naszych, choć będzie mógł ją ponownie włączyć w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień dodatku przeglądarki.
W witrynie Google Analytics można znaleźć objaśnienie Warunków świadczenia usług Google Analytics, a w witrynie Google objaśnienie Polityki prywatności.

Warunki świadczenia usług Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/pl.html
Polityka prywatności Google:
policies.google.com/privacy?hl=pl
Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Uwaga: „Google Analytics” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google.

REZYGNACJA

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać naszych materiałów lub chce usunąć swoje dane personalne z bazy danych THK, powinien skontaktować się z nami pod adresem web@thk.co.jp. Ewentualnie, jeśli użytkownik otrzymuje od nas materiały za pośrednictwem e-mail lub innego komunikatora, może skorzystać z opcji „rezygnacji” dostępnej w tych mediach, abyśmy mogli dowiedzieć się, że nie chce już więcej ich otrzymywać.

ZMIANY ZASAD PRYWATNOŚCI

Internet i korzyści jakie on oferuje zmieniają się szybko, a wraz z tym sposoby korzystania z niego przez ludzi i postanowienia prawne z tym związane. Dlatego firma THK zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian zasad prywatności w dowolnym czasie. Użytkownik może stwierdzić, czy te zasady zostały zmienione, sprawdzając datę „ ostatniej aktualizacji” u góry tej strony lub wysłać e-mail pod adres web@thk.co.jp.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Ta witryna może zawierać łącza do innych witryn. Należy pamiętać o tym, że nie jesteśmy i nie możemy być odpowiedzialni za zasady prywatności obowiązujące w tych innych witrynach i że powyższe zasady prywatności odnoszą się wyłącznie do informacji, które zbieramy za pośrednictwem tej, naszej witryny. Zachęcamy użytkowników do czytania zasad prywatności wszystkich docelowych witryn, które odwiedzają.