Skip to Contents


Home > Komponenty niemagnetyczne o wysokiej twardości i precyzji

Komponenty niemagnetyczne o wysokiej twardości i precyzji

Specjalny stop do wysokowydajnych łożysk odporny na namagnesowanie

THK-NM1 to specjalny niemagnetyczny stop, który ma stopień twardości niezbędny dla produkcji łożysk. Produkty wykonane z tego stopu zapewniają doskonałą nośność, wysoką precyzję i ruch o niskim współczynniku tarcia w środowiskach wymagających właściwości niemagnetycznych. Jest również wysoce odporny na korozję, porównywalny ze stopami tytanu.

Produkty THK wykonane ze specjalnego stopu THK-NM1

Ilustracja 1 Produkty THK wykonane ze specjalnego stopu THK-NM1

Firma THK oferuje ten specjalny stop dla niemal całej gamy produktów. Należą do nich prowadnice liniowe (prowadnice liniowe), śruby kulowe, tuleje z zabezpieczeniem przed obrotem i krzyżowe łożyska wałeczkowe.


Doskonałe właściwości niemagnetyczne

Względna przepuszczalność THK-NM1 jest mniejsza niż 1,005. Jest prawie całkowicie odporny na namagnesowanie i dlatego idealnie nadaje się do stosowania w silnych polach magnetycznych.

Twardość i przepuszczalność względna THK-NM1

Ilustracja 2 Twardość i przepuszczalność względna THK-NM1


Doskonałe wskaźniki obciążenia

Dzięki specjalnej obróbce cieplnej łożyska te osiągają odpowiednią twardość przy znacznie większej nośności niż łożyska wykonane z niemagnetycznej stali austenitycznej. Dzięki temu aplikacje mogą być konstruowane w sposób bardziej kompaktowy, ponieważ możliwe jest stosowanie mniejszych komponentów.


Niskie tarcie, precyzyjne ruchy

Charakterystyka materiału THK-NM1 pozwala na zastosowanie naprężenia wstępnego. Rezultatem jest precyzyjny ruch bez luzu o niskim tarciu.

Prowadnice liniowe wykonane z THK-NM1 w skanerze MRI

Ilustracja 3 Prowadnice liniowe wykonane z THK-NM1 w skanerze MRI

Pole magnetyczne w skanerze MRI nie ma negatywnego wpływu na płynność pracy prowadnic liniowych.

Wpływ magnetyzmu szczątkowego na wiązkę elektronów

Ilustracja 4 Wpływ magnetyzmu szczątkowego na wiązkę elektronów

Nie ma namagnesowania, które mogłoby odchylić wiązkę elektronów. Dlatego wiązka może dokładnie trafić w próbkę i wygenerować precyzyjny obraz.

Pobierz katalog