Skip to Contents


Home > Dwurzędowe łożysko kulkowe do dużych prędkości o doskonałych właściwościach

Dwurzędowe łożysko kulkowe do dużych prędkości o doskonałych właściwościach

Łożyska wykorzystujące wałeczki jako elementy toczne są od lat stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak stoły obrotowe w centrach obróbczych, przeguby robotów przemysłowych i reduktory prędkości. Ostatnio jednak pojawiło się zapotrzebowanie na mocniejsze łożyska obrotowe, aby sprostać zwiększonym wymaganiom.

W odpowiedzi firma THK wprowadza nowe, wysokoobrotowe łożysko kulkowe BWH, wysokowydajne, dwurzędowe łożysko kulkowe skośne o dużej sztywności.


Budowa łożyska kulkowego skośnego BWH

Ilustracja 1 Budowa łożyska kulkowego skośnego BWH


Szybkoobrotowe łożysko kulkowe o doskonałych właściwościach

Dzięki zastosowaniu koszyka w łożysku kulkowym skośnym BWH, kulki poruszają się w sposób równomierny. Oprócz lepszych właściwości jezdnych przy dużych prędkościach, łożysko kulkowe BWH zapewnia stabilny i równomierny ruch przy mniejszym wytwarzaniu ciepła w porównaniu z łożyskami wałeczkowymi. Łożysko kulkowe osiąga również podobnie wysoki poziom sztywności i koncentryczności jak łożyska wałeczkowe przy takich samych nośnościach we wszystkich kierunkach.


Wykres przedstawiający niskie wytwarzanie ciepła dla łożyska BWH250 przy 1200 min-1

Ilustracja 2 Wykres przedstawiający niskie wytwarzanie ciepła dla łożyska BWH250 przy 1200 min-1


Łatwy montaż

Ponieważ łożysko jest dostarczane fabrycznie z odpowiednim naprężeniem wstępnym, nie jest konieczna jego regulacja. Ponadto, otwory montażowe na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym łożyska umożliwiają łatwy montaż bez specjalnych płytek oporowych.

Seria BWH obejmuje obecnie rozmiary o średnicach wewnętrznych 100, 120 i 200 mm, przy czym w najbliższej przyszłości planowane jest dodanie modeli o większych średnicach.


Pobierz katalog