Skip to Contents


Home > Wysokoobrotowa śruba kulowa SDA-V

Wysokoobrotowa śruba kulowa zgodna z normą ISO 3408-2:2021(E), seria 1 z koszykiem (Caged Ball Technology)

Śruba kulowa typu SDA-V zgodna z normą ISO 3408-2:2021(E), seria 1 łączy dwie główne zalety w kompaktowej nakrętce: Zoptymalizowany system cyrkulacji kulek i koszyk (Caged Ball Technology) gwarantują wysoką prędkość do 5000 min-1 (wartość DN: 160 000). Nawet odmiana tego typu bez koszyka kulowego pozwala na uzyskanie wartości DN do 130.000. Oba typy śrub kulowych SDA nadają się zatem do pracy z dużymi prędkościami.

High Speed Ball Screw SDA-V
Ilustracja 1 Szybkobieżna śruba kulowa SDA-V z koszykiem (Caged Ball Technology)

Dzięki zastosowaniu koszyka tarcie między elementami tocznymi jest wyeliminowane, a między kulkami tworzą się przestrzenie na smar (zbiorniki smaru). Pozwala to na zwiększenie żywotności i długotrwałą bezobsługową pracę. Ponadto koszyk (Caged Ball Technology) zapobiega wzajemnemu zderzaniu się kulek, a tym samym zmniejsza emisję hałasu o 5 dB w porównaniu z konwencjonalnymi śrubami kulowymi.

Kompaktowa nakrętka DIN ma do 30% mniejszą średnicę zewnętrzną, a tym samym znacznie mniejszą masę i wagę.

Śruba kulowa SDA-V jest dostępna w wersjach o średnicy wału od 10 do 50 mm i skoku od 4 do 100 mm. Pobierz katalog pdf