Skip to Contents

Izolatory drgań

Izolacja sejsmiczna


Systemy izolacji sejsmicznej THK pomagają chronić budowle

Łączymy różne technologie, aby produkować niezawodne systemy wspierające.

W systemach izolacji sejsmicznej THS wykorzystywane są nasze czołowe produkty, w tym prowadnice liniowe. Systemy te zostały rozwinięte jako zastosowania naszych produktów i odzwierciedlają niezawodność, doświadczenie, kreatywność i technologiczne kompetencje firmy THK.

Prowadnica liniowa CLB

 

Prowadnica liniowa CLB

Prowadnica liniowa CLB jest systemem izolacji sejsmicznej, który przyjmuje duże, długotrwałe obciążenia z niezwykle małą siłą tarcia, gdyż kulki prowadnicy liniowej obracają się na nacięciach bieżni szyny, krążąc po bloku. Ponieważ blok jest wyposażony w szynę liniową i kulki, łożyska mogą także przyjmować obciążenia wywołane przez pociąganie.W sprawie szczegółów należy skontaktować się z firmą THK


System tłumienia lepkościowego RDT

 

System tłumienia lepkościowego RDT

W tym systemie siły trzęsienia ziemi przenoszone na budynek są absorbowane przez opór substancji lepkiej. System tłumienia lepkościowego RDT ma taką budowę, że ruch liniowy jest przekształcany przez śrubę z nakrętką kulkową na ruch obrotowy. Siła poprzeczna jest przenoszona do substancji lepkiej znajdującą się pomiędzy wewnętrzną rurą, która łączy się z nakrętką, a stałą rurą zewnętrzną. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z firmą THK.


System przywracania położenia

 

System przywracania położenia

Podczas wystąpienia trzęsienia ziemi dom z izolacją sejsmiczną może swobodnie przesunąć się na swoich fundamentach w płaszczyźnie poziomej w dowolnym kierunku. Dlatego po zakończeniu wstrząsów należy przywrócić jego oryginalne położenie. W tym celu zaprojektowany został system przywracania położenia składający się z laminatu gumowego i innych materiałów.Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z firmą THK


Stół izolacyjny THK, model TSD

 

Stół izolacyjny THK, model TSD

Podczas trzęsienia ziemi, nawet jeśli budynek nie został uszkodzony, ludzie często ulegają urazom na skutek wypadków wtórnych. Także cenne przedmioty znajdujące się wewnątrz mogą spaść i ulec uszkodzeniu. Aby zapobiec takim zdarzeniom, bardzo ważne jest, aby rozważyć możliwości zabezpieczenia przestrzeni wewnętrznej. Firma THK wykorzystuje swoją wiedzę dotyczącą technologii izolacji w budynkach mieszkalnych, aby tworzyć wewnątrz odpowiednie zabezpieczenia.Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z firmą THK