Skip to Contents


Home > Informacje o produktach > Kategorie produktów > Bezolejowe prowadnice liniowe do specjalnych środowisk

Bezolejowe prowadnice liniowe do specjalnych środowisk

Wprowadzanie bezolejowych prowadnic liniowych przeznaczonych do specjalnych środowisk umożliwia optymalną pracę w środowisku próżniowym (do 10-6 Pa), w którym nie można używać oleju. Ponieważ części tej prowadnicy wymagające smarowania są pokryte warstewką nowego, suchego związku smarnego S, nie jest w niej w ogóle wymagane stosowanie smaru, a stalowe części wytwarzają niewielką ilość pyłów i gazu.

 Plik katalogu; PDF, 659 KB (jęz. angielski)