Skip to Contents


Top Page > Manufacturing Expo 2024 [19 - 22 มิถุนายน 2567] (กรุงเทพมหานคร)

Manufacturing Expo 2024

งานแสดงนิทรรศการ

Manufacturing Expo 2024

วันที่

19 - 22 มิถุนายน 2567
10:00 - 18:00

สถานที่

ไบเทค, บางนา, กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ

ส่วนประกอบเครื่องกล