Skip to Contents


Top Page > เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

คำถามเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ควรส่งไปยัง ที่อยู่นี้ 

เงื่อนไขการใช้งาน

  1. ลิขสิทธิ์ในเอกสาร ภาพถ่าย และภาพประกอบ ("เนื้อหา") ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของ THK CO., LTD และบริษัทในกลุ่ม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามผู้ใช้ขาย ถ่ายโอน หรือให้ยืมเนื้อหา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ ไม่สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงเนื้อหาได้แต่อย่างใด
  2. THK ไม่รับประกันว่ารูปวาดในไฟล์ CAD ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง นอกจากนี้ THK สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
  3. ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงไฟล์ CAD และข้อมูลอื่นๆ ได้รับการจัดหาโดยไม่มีการรับประกันใดๆ จาก THK THK ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผลกระทบหรือผลลัพธ์ของการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว และโปรดทราบว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงและ/หรือลบออกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. เราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นใดที่ผู้ใช้อาจเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์นี้ เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์อื่น ผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นเป็นอิสระจาก THK โดยสมบูรณ์ และเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นได้
  5. ไม่ว่าผู้ใช้จะเลือกสิ่งใดก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อจากโปรแกรมที่มีลักษณะทำลายล้าง เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์และ Trojan horse
  6. THK Co., Ltd. ได้รับและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ให้ผ่านเว็บไซต์นี้

การลิงก์ไปยังเว็บไซต์ THK

โดยทั่วไป คุณสามารถลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใดๆ ของ THK ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณทำการลิงก์ โปรดลิงก์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้หนึ่งในลิงก์ทางด้านล่าง

เว็บไซต์ THK www.thk.com/
เว็บไซต์การสนับสนุนทางเทคนิค tech.thk.com/
เว็บไซต์การแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว www.menshin.biz/
เว็บไซต์โซลูชัน SEED seed-solutions.net/
Omni THK ec.thk.com/

ที่อยู่และเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดอย่างสร้างเฟรมเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่าลิงก์อาจถูกปฏิเสธหากมีอันตรายต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงของ THK เนื่องจากเนื้อหา ลิงก์ ฯลฯ ในเว็บไซต์ที่โฮสต์ลิงก์ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น การหมิ่นประมาทหรือเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ) THK ไม่รับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์ที่โฮสต์ลิงก์


เทคโนโลยีที่ใช้ในเว็บไซต์นี้

โดยทั่วไปเว็บไซต์นี้จะใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้

XHTML 1.0/CSS2/JavaScript/Flash 6 และเวอร์ชันใหม่กว่า

เว็บไซต์ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านบนและเวอร์ชันใหม่กว่า

 

เว็บไซต์นี้เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ที่แสดงทางด้านล่าง

ความต้องการระบบ

■ ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

∙ Windows 7 และสูงกว่า
  Internet Explorer 11 และสูงกว่า
  Firefox เวอร์ชันล่าสุด
  Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
  Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด

∙ Macintosh OS X และสูงกว่า
  Safari เวอร์ชันล่าสุด
  Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด

โปรดทราบว่าข้อผิดพลาดในการแสดงผลอาจเกิดขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์