Skip to Contents


Top Page > เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

คำถามเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ควรส่งไปยัง ที่อยู่นี้ 

เงื่อนไขการใช้งาน

  1. ลิขสิทธิ์ในเอกสาร ภาพถ่าย และภาพประกอบ ("เนื้อหา") ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของ THK CO., LTD และบริษัทในกลุ่ม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามผู้ใช้ขาย ถ่ายโอน หรือให้ยืมเนื้อหา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ ไม่สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงเนื้อหาได้แต่อย่างใด
  2. THK ไม่รับประกันว่ารูปวาดในไฟล์ CAD ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง นอกจากนี้ THK สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
  3. ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงไฟล์ CAD และข้อมูลอื่นๆ ได้รับการจัดหาโดยไม่มีการรับประกันใดๆ จาก THK THK ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผลกระทบหรือผลลัพธ์ของการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว และโปรดทราบว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงและ/หรือลบออกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. เราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นใดที่ผู้ใช้อาจเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์นี้ เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์อื่น ผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นเป็นอิสระจาก THK โดยสมบูรณ์ และเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นได้
  5. ไม่ว่าผู้ใช้จะเลือกสิ่งใดก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อจากโปรแกรมที่มีลักษณะทำลายล้าง เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์และ Trojan horse
  6. THK Co., Ltd. ได้รับและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ให้ผ่านเว็บไซต์นี้

การลิงก์ไปยังเว็บไซต์ THK

โดยทั่วไป คุณสามารถลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใดๆ ของ THK ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณทำการลิงก์ โปรดลิงก์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้หนึ่งในลิงก์ทางด้านล่าง

เว็บไซต์ THK www.thk.com/
เว็บไซต์การสนับสนุนทางเทคนิค tech.thk.com/
เว็บไซต์การแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว www.menshin.biz/
เว็บไซต์โซลูชัน SEED seed-solutions.net/
Omni THK ec.thk.com/

ที่อยู่และเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดอย่างสร้างเฟรมเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่าลิงก์อาจถูกปฏิเสธหากมีอันตรายต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงของ THK เนื่องจากเนื้อหา ลิงก์ ฯลฯ ในเว็บไซต์ที่โฮสต์ลิงก์ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น การหมิ่นประมาทหรือเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ) THK ไม่รับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์ที่โฮสต์ลิงก์


เทคโนโลยีที่ใช้ในเว็บไซต์นี้

Browser

This website is compatible with the browsers listed below.

System Requirements

■ OS/browser

∙ Windows 10 and above

  Microsoft Edge latest version

  Google Chrome latest version

However, some web pages will not be displayed properly or some functions will not work due to a combination of the browser and the OS. From time to time, we do consider changes on our website to accommodate new browser use, however we do not guarantee proper display or consistent results due to undisclosed errors of these new browsers.

 

Security

Some functions on this website use an encryption transmitting technology, called SSL/TLS utilized when our users send or receive data with ease of mind.

The SSL/TLS employs a mutual authentication system using digital signature and encryption technology when transmitting data securely via the internet. The SSL/TLS works by encrypting the data when personal information is being transmitted to a server. Therefore, the user's personal information becomes unreadable to any outside third parties. If you see a [Key] symbol on the bottom of your browser window, it means that the SSL/TLS is working. You do not need to change your browser settings in order to utilize the SSL/TLS. However, older version of browsers may not be able to display.

 

JavaScript

This website uses JavaScript for page design and other functions. Some web pages may not be displayed properly if the JavaScript is disabled on your browser setting. Please enable the JavaScript if possible.

 

Contact

If you have any questions about this page, please contact us below:

Contact form