Skip to Contents


Top Page > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > การใช้งานตามประเภทอุตสาหกรรม > เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์การผลิตจอ LCD

เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์การผลิตจอ LCD

ปัจจุบันนี้ เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์การผลิตหน้าจอ LCD เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และโทรทัศน์จอแบน ความก้าวหน้าในอุปกรณ์นี้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ และช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของคนเราดีขึ้นด้วยการลดราคาทีวีจอแบน ผลิตภัณฑ์ของ THK มีความสอดคล้องกับความจำเป็นในเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ที่ละเอียด

หน่วยขัดขอบกระจก

บอลสกรูขนาดเล็กและตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลมที่ให้การเคลื่อนที่ที่ราบรื่นมาก ถูกนำมาใช้ในระบบการผลิตหน้าจอ LCD ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบนำทางรถยนต์และเครื่องมือโทรศัพท์มือถือ

หน่วยขัดขอบกระจก


อุปกรณ์ส่งแผ่นกระจก

เพื่อให้ส่งแผ่นกระจกคริสตัลขนาดใหญ่ในระยะทางไกลด้วยความรวดเร็วได้ ความเร็วสูง ความถูกต้องแม่นยำ และสามารถติดตามได้แม้ว่ามีกระบวนการทำงานที่ยาวนานเป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งตลับลูกปืน LM Guide และระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เชิงเส้นสามารถให้การทำงานแบบนี้ได้

อุปกรณ์ส่งแผ่นกระจก


หน่วยตรวจสอบหน้าจอ LCD

เพื่อทดสอบลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่จะผลิตเป็นหน้าจอ LCD อุปกรณ์การวัดต้องสามารถกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ที่จะผลิตเป็นหน้าจอได้อย่างแม่นยำในพื้นที่กว้าง ตลับลูกปืน LM Guide และบอลสกรู ที่ให้ความแม่นยำระดับสูง สามารถให้การควบคุมการติดตามนี้ได้ และช่วยให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าขนาดของอุปกรณ์ที่จะผลิตเป็นหน้าจอจะเพิ่มขึ้น

เลื่อย Dicing Saw

เลื่อย Dicing Saw ตัดและแยกชิพ IC แต่ละตัวออกจากแผ่นชิพขนาดใหญ่ อุปกรณ์ตัดด้วยเลเซอร์และใบมีดแบบวงที่บางมากๆ ที่ส่วนปลายของแกนหมุนความเร็วสูง ถูกนำมาใช้เพื่อตัดชิพ IC ด้วยความแม่นยำ ตลับลูกปืน LM Guide และบอลสกรูถูกนำมาใช้ในส่วนแนวเคลื่อนที่และการขับเคลื่อน ซึ่งต้องทำงานด้วยความแม่นยำและมีความเสถียรในระดับสูงอยู่เสมอ เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำดีเยี่ยมของ THK ให้ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีด้านนี้