Skip to Contents


Hlavní stránka > Vhodný pro aplikace, kde se používá jedna kolejnice model HDR

Vhodný pro aplikace, kde se používá jedna kolejnice model HDR


Používá jako valivý člen kuličky s vysokou tuhostí ve směru Mc, což umožňuje použít pouze jednu kolejnici, i když je zatížení pouze v jednom směru a pouze na okamžik.

catalogdownload

Funkce 1: Vhodné pro použití jedné kolejnice

Lineární vedení model HDR LM má tuhou konstrukci, kterou lze použít v aplikacích nakonfigurovaných pro jedno lineární vedení. To umožňuje, že tyto aplikace jsou kompaktnější, nosnější a lehčí.


Příklad aplikace

 

Funkce 2: Povrch kolejnice lineárního vedení je chráněný před cizími materiály

Drážky pro kuličku modelu HDR jsou umístěny po stranách kolejnice lineárního vedení, což cizím materiálům ztěžuje přístup k nim. Pro bezpečnější používání produktu lze také instalovat kryty kolejnic, aby se zlepšil výkon ochrany před kontaminací drah.


 

Funkce 3: Vozíčky lineárního vedení a kolejnice lineárního vedení jsou k dispozici samostatně

Model HDR je vybaven řadou vzájemně zaměnitelných vozíčků lineárního vedení a kolejnic lineárního vedení, které lze libovolně kombinovat, pokud mají stejnou velikost modelu.