Skip to Contents


Hlavní stránka > O tomto webu

O tomto webu

Dotazy ohledně těchto termínů je nutné směrovat na tuto adresu .

Podmínky

  1. Všechny dokumenty, fotografie a obrázky ("obsahy") jsou chráněný autorským zákonem a náleží společnosti THK CO., LTD a skupině jejích společností, pokud není určeno jinak. Uživatelům je přísně zakázáno prodávat , převádět nebo půjčovat obsah za jakýmkoli účelem. Obsah také není možné jakkoli upravovat, měnit ani přepracovávat.
  2. THK nenabízí žádnou záruku toho, že výkresy v souborech CAD publikované na tomto webu odpovídají skutečným produktům. THK si také vyhrazuje právo upravit obsah bez předchozího oznámení.
  3. Všechny informace a obsah publikovaný na tomto webu včetně souborů CAD a všech ostatních dat jsou nabízeny bez jakýchkoli záruk společnosti THK. THK nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození vzniklé přímo nebo nepřímo z důvodu používání uvedených informací a obsahu. Mějte také na paměti, že obsah tohoto webu se mění bez předchozích upozornění.
  4. Nejsme zodpovědni za jakýkoli jiný web, ke kterému uživatele získá přístup prostřednictvím našeho webu. Při návštěve jiného webu uživatel bere na vědomí, že web je zcela nezávislý na společnosti THK a že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem uveřejněným na takovém webu.
  5. Uživatelé jsou sami zodpovědní za používání preventivních opatření proti infekci destruktivních programů, například počítačových virů, červů a trojských koní.
  6. Osobní údaje uživatelů poskytnuté prostřednictvím této webové stránky získává a spravuje společnost THK Co., Ltd..

Odkazy na webové stránky THK

Můžete používat odkazy na všechny webové stránky THK. Pokud tak ale učiníte, používejte prosím odkazy na domovské stránky příslušených webových stránek, viz odkazy níže.

Webová stránka THK www.thk.com/
Stránka technické podpory tech.thk.com/
Webová stránka seismické izolace www.menshin.biz/
Webová stránka SEED Solutions seed-solutions.net/

Adresy a obsah těchto webových stránek se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nepoužívejte prosím framing obsahu těchto webových stránek. Upozorňujeme, že odkazy mohou být odmítnuty, pokud existuje riziko ohrožení obchodních zájmů nebo reputace společnosti THK kvůli obsahu, odkazům apod. na webové stránce hostující odkaz (například pomluvy nebo obsah, který je v rozporu s dobrými mravy). Společnost THK nenese zodpovědnost za stránky hostující odkazy.


Technologie použitá na této webové stránce

Browser

This website is compatible with the browsers listed below.

System Requirements

■ OS/browser

∙ Windows 10 and above

  Microsoft Edge latest version

  Google Chrome latest version

However, some web pages will not be displayed properly or some functions will not work due to a combination of the browser and the OS. From time to time, we do consider changes on our website to accommodate new browser use, however we do not guarantee proper display or consistent results due to undisclosed errors of these new browsers.

 

Security

Some functions on this website use an encryption transmitting technology, called SSL/TLS utilized when our users send or receive data with ease of mind.

The SSL/TLS employs a mutual authentication system using digital signature and encryption technology when transmitting data securely via the internet. The SSL/TLS works by encrypting the data when personal information is being transmitted to a server. Therefore, the user's personal information becomes unreadable to any outside third parties. If you see a [Key] symbol on the bottom of your browser window, it means that the SSL/TLS is working. You do not need to change your browser settings in order to utilize the SSL/TLS. However, older version of browsers may not be able to display.

 

JavaScript

This website uses JavaScript for page design and other functions. Some web pages may not be displayed properly if the JavaScript is disabled on your browser setting. Please enable the JavaScript if possible.

 

Contact

If you have any questions about this page, please contact us below:

Contact form