Skip to Contents


Hlavní stránka > Hlavní stránka Informace o společnosti

O společnosti THK

Lineární vedení

Kreativní nápady a jedinečná technologie učinily společnost THK celosvětovým průkopníkem ve vývoji mechanismů lineárního pohybu – lineárního vedení. Dnes jsou zařízení s naším lineárním vedením nepostradatelnými komponenty mechanických a elektronických systémů v různých oblastech průmyslu.
Společnost THK také vyvinula mnoho jiných jedinečných mechanických komponentů, včetně kuličkové tyče s drážkou, kuličkových šroubů a kulových čepů, které vyrábíme a dodáváme zákazníkům po celém světě.


Kdo je společnost THK?

Název naší společnosti „THK“ znamená „ Toughness," " High Quality," and " Know-how." Naším cílem je přispívat ke zdokonalení společnosti a vývoji průmyslu tím, že se zaměříme na tyto 3 principy v procesech našeho vývoje technologie a výroby produktů. Na tomto webu představujeme technologie a výrobky, které jsme vyvinuli.

Průkopník lineárního vedení 

Průkopník lineárního vedení 
Úvod k lineárnímu vedení, technologii představené světu společností THK.

Spole?nost THK naleznete zde! 

Aplikace THK 
Úvod Výrobky společnosti THK – v práci a v každodenním životě.


Historie společnosti THK 

Historie společnosti 
Stručný přehled historie společnosti THK včetně hlavních důležitých milníků a časového přehledu výrobků.