Skip to Contents

Ochrana životního prostředí

 

Společnost THK Group přispívá lidské společnosti i ekonomice tím, že zastává průkopnickou roli výrobce systémů lineárního pohybu a dalších jedinečných vodicích zařízení. Také věříme, že je sociální zodpovědností naší společnosti zachovat zdravé životní prostředí v globálním měřítku pro další generace. To je důvod, proč prosazujeme následující podněty k neustálému omezování zatěžování životního prostředí a k udržení a zlepšení přírodního prostředí.


Základní environmentální politika společnosti THK Group

  1. Ochranu životního prostředí považujeme za hlavní hospodářský problém a usilujeme o správné porozumění vlivu našich podnikatelských aktivit, produktů a služeb na životní prostředí. Všechny divize společnosti si stanovily odpovídající cíle týkající se životního prostředí a tímto problémem se zabývají. 
  2. Kromě dodržování zákonů týkajících se životního prostředí jsme si stanovili vlastní standardy, které pravidelně přezkoumáváme, abychom zlepšili účinnost a účelnost našeho environmentálního řízení.
  3. Neustále budeme podporovat vývoj takových produktů, které pomohou omezit zatěžování životního prostředí.
  4. Omezíme spotřebu energie našich podnikatelských aktivit a nadále budeme podporovat omezení konkrétních případů spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. 
  5. Díky zvláštnímu zaměření na snížení produkce odpadu a jeho recyklaci budeme dále podporovat nejen šetření surovinami a jejich recyklaci, ale také budeme usilovat o prevenci znečištění. 
  6. Jsme si vědomi toho, že naše obchodní aktivity mají vliv na biodiverzitu a budeme aktivně pracovat na ochraně všeho života na Zemi.
  7. Abychom sjednotili naše aktivity týkající se životního prostředí, poskytujeme poradenství a podporu našim přidruženým společnostem a obchodním partnerům a také usilujeme o harmonickou spolupráci s veřejností. 
  8. Tato základní environmentální politika je šířena do všech divizí skupiny prostřednictvím vzdělávání, školení a aktivit zaměřených na zvýšení informovanosti. Také podporujeme včasné poskytování informací o životním prostředí v rámci skupiny i mimo ni. 

    Aktualizováno 21. srpna 2019