Skip to Contents

Sdělení generálního ředitele

Sdělení generálního ředitele

Prezident a generální ředitel

Generální ředitel
Generální ředitel

Chtěli bychom využít tuto příležitost a vyjádřit vám velký vděk za vaši podporu.

Na základě obchodní filozofie, která zdůrazňuje podnikovou obchodní filozofii, tedy „poskytujeme světu inovativní produkty a vytváříme nové trendy, které přispějí k tvorbě vlivné společnosti“ využívá společnost THK originální technologii a vynalézavé myšlenky, díky nimž poskytuje světu jedinečné nové mechanismy jako společnost soustředěná na kreativitu a vývoj. Tento přístup, který se opírá o průběžný výzkum a vývoj, tvoří provozní základ společnosti THK. Společnost THK přispívá k růstu a rozvoji svých zákazníků na celém světě a napomáhá budování prosperující společnosti prostřednictvím podpory využívání svých výrobků, včetně vodících zařízení LM. V rámci těchto snah prohlásila společnost THK globalizaci v plném měřítku, rozvoj nových oblastí podnikání a změnu obchodního stylu za trvalé součásti strategie růstu s cílem rozšířit obchodní oblasti.

Pokud jde o globalizaci v plném měřítku, v rámci politiky „výroba v oblasti, kde existuje poptávka, znamená výrobu v optimální oblasti“ pracujeme na „jednotném systému výrobce-prodejce“ ve čtyřech klíčových zeměpisných regionech Japonska, Severní a Jižní Ameriky, Evropy a Asie. Dále předpokládáme růst trhu podložený pokrokem v automatizaci výroby (FA neboli Factory Automation) v rozvojových zemích. Současně se také v rozvojových zemích očekává rozšíření řad uživatelů. Abychom byli schopni stabilně pokrývat poptávku z nově vznikajících trhů a rozvojových zemí, budeme pracovat na modernizaci a rozšíření naší globální prodejní sítě.

V rámci rozvoje nových obchodních oblastí jsme vytvořili tři specializované divize: jednotku pro automobilový průmysl a dopravu, která je pověřena odpovědností za rozšířené využití výrobků naší společnosti souvisejících s dopravním zařízením; dále vznikla divize konstrukční činnosti pro užitnou oblast (ACE neboli Amenity Creation Engineering), která se zabývá seismickou izolací a tlumicími systémy, které chrání životy a majetek lidí ohrožené zemětřeseními, a konečně divize inovací mechatronické technologie (IMT neboli Innovation Mechatronics Technology), která je zapojena do úsilí směřujícího k rozšíření jednotkových výrobků, elektrických ovladačů a robotů naší společnosti. Využití výrobků společnosti THK se navíc rozšiřuje v mnoha různých oborech, jako je například lékařské vybavení, letecké inženýrství a obnovitelná energie. Ohromný potenciál rozpoznáváme také v dalších oblastech spotřebitelského sektoru. Společnost zdokonaluje své nahromaděné know-how a klíčové technologie systémů lineárního pohybu, které vznikly během dlouhého období, a zrychluje tempo rozvoje nových oborů podnikání.

Pokud jde o změnu obchodního stylu, pak uprostřed rozšiřování obchodních příležitostí díky postupujícím řešením internetu věcí (IoT neboli Internet of Things) bychom měli vždy myslet na to, kde a jak prodáváme a komu prodáváme. Změníme způsob, jak obchodujeme, a způsob fungování obchodu, a podpoříme další rozšíření obchodních oblastí prostřednictvím důkladného využití technologií IoT, cloudové výpočetní technologie, umělé inteligence (AI) a robotů.

Společnost THK bude nadále podporovat globalizaci v plném měřítku, rozvoj nových obchodních oblastí a změnu obchodního stylu a zvýšení ziskovosti s cílem zvýšit hodnotu podniku.

Těšíme se na vaši stálou podporu a povzbuzení do dalších let.


Principy řízení

Poskytujeme světu inovativní produkty a vytváříme nové trendy, které přispějí k tvorbě vlivné společnosti.