Skip to Contents

Kdo je společnost THK?

Název naší společnosti „THK“ znamená „ Toughness," " High Quality," a " Know-how." Naším cílem je přispívat ke zdokonalení společnosti a vývoji průmyslu prostřednictvím vývoje technologie a lepších výrobků. Na tomto webu představujeme několik technologií a výrobků, které jsme vyvinuli.

Průkopník lineárního vedení 

Průkopník lineárního vedení 
Úvod k lineárnímu vedení, technologii představené světu společností THK.

Spole?nost THK naleznete zde! 

Aplikace THK 
Úvod Výrobky společnosti THK – v práci a v každodenním životě.


Historie společnosti THK 

Historie společnosti 
Stručný přehled historie společnosti THK včetně hlavních důležitých milníků a časového přehledu výrobků.