Skip to Contents

Výzkum a vývoj

Technologické centrum

 

THK jako společnost zaměřená na výzkum a vývoj trvale usiluje o vytváření originálních produktů. Činí tak v souladu s firemní filozofií poskytování inovativních produktů pro celý svět a vytvářením nových trendů, které přispívají k vytvoření bohaté společnosti.

Globální systém pro výzkum a vývoj nové generace

Společnost THK využívá ve svých centrech pro výzkum a vývoj své zkušenosti a klíčovou technologii lineárních systémů k vývoji základních systémů s lineárním pohybem, mechatronických zařízení, například přesných XY zařízení, ovladačů lineárních motorů, produktů na poli automobilových dílů určených pro spotřebitele, seismické izolace a tlumicích systémů, zdravotnického vybavení, produktů pro letecký průmysl, robotiku a obnovitelné zdroje energie: V listopadu 2017 bylo v Tokiu otevřeno technologické centrum a nové ústředí. V roce 2010 založila společnost THK Group centrum pro výzkum a vývoj v Číně.

Toto centrum, které je prvním centrem pro výzkum a vývoj společnosti THK mimo Japonsko, začalo plně fungovat v roce 2012. Po přidání centra pro výzkum a vývoj THK RHYTHM AUTOMOTIVE v Německu v roce 2015 směřuje společnost THK Group k vytvoření struktur pro výzkum a vývoj zaměřených na Ameriku, Evropu a Asii. Výsledkem bude přesnější plnění potřeb zákazníků na celém světě.