Skip to Contents

Změna způsobu naší výroby

Dodáváme produkty, které využívají nejnovější průmyslové technologie. 

Aby bylo možné vyrábět nejmodernější produkty po celém světě, je nutné ve výrobních linkách používat vysoce kvalitní vybavení. Jedním z úkolů společnosti THK je uspokojit tuto potřebu a pokračovat ve zvyšování kvality našich produktů.

Zařízení na výrobu polovodičů

Zařízení vyrábějící polovodičové čipy , které bývají nazývány „mozky“ všech produktů souvisejících s IT, vyžadují vysokou přesnost zpracování a produktivitu výroby. Polovodičové čipy jsou velmi malé, a proto musí výrobní zařízení řídit pohyb přístroje s přesností desetitisícin milimetru. K implementaci technologie, která dokáže toto řízení provádět bezpečně, společnost THK používá miniaturní lineární vedení , miniaturní kuličkové šrouby  a další produkty.

Polovodičový čip


Seřizovače elektronických součástí a dopravní systémy průmyslových robotů

Mobilní telefony, digitální kamery a další zařízení používají elektrické obvody. Seřizovač elektronických součástí,  který montuje integrované obvody na tyto desky, používá naše lineární vedení  pro vedení nástroje s mikronovou přesností a v jednotkách sekund. Na druhé straně také průmysloví roboti, přepravní systémy a ostatní velké výrobní stroje používají naše lineární vedení ve svém systému navádění. Technologie společnosti THK tak můžete najít v různých oblastech výroby.


Produkty společnosti THK se používají v různých průmyslových odvětvích. Typické příklady aplikace dalších produktů společnosti THK zobrazíte klepnutím na "Aplikace podle průmyslu".  

Zpět  || Vpřed