Skip to Contents

Zelené zakázky

Ochrana životního prostředí

 

Bez přehánění lze říci, že přežití lidstva na této planetě závisí na harmonickém vztahu s životním prostředím. Tento fakt si musí uvědomit nejen výrobní průmysl, ale také všichni lidé žijící na Zemi.

Od expanze našich obchodních operací jako celku po jednotlivé zaměstnance si je skupina THK Group mimořádně vědoma naší vazby na životní prostředí, přičemž jsme rozhodnuti efektivně redukovat ekologické dopady.

Proto si ve skupině THK Group uvědomujeme důležitost zvažování dopadu na životní prostředí, což se děje při výběru materiálů a součástí používaných při výrobě našich výrobků a při obstarávání sekundárních materiálů, nástrojů a dalšího vybavení používaného ve výrobním průmyslu.

Tento přístup se označuje jako Zelené zakázky a v podstatě znamená eliminaci používání škodlivých chemických látek, zvažování dopadu na životní prostředí a aktivní spolupráci s obchodními partnery na iniciativách souvisejících s ochranou životního prostředí.

Od zavedení směrnice RoHS v ES k červenci 2006 byly zpřísněny ekologické předpisy ve výrobním průmyslu po celém světě, přičemž je kladen zvýšený důraz na sociální odpovědnost výrobních společností. Pro zajištění souladu s našimi ekologickými aktivitami jsme ve skupině THK Group zavedli „Zásady pro zelené zakázky THK“, jejichž plnění požadujeme od všech našich obchodních partnerů.

U našich obchodních partnerů jsme si vždy cenili zásady QCD (Quality = kvalita, Cost = náklady a Delivery = logistika). K tomuto akronymu chceme nyní přidat E (Environment = životní prostředí). Kvůli posílení našich existujících partnerství očekáváme plnou spolupráci na všech budoucích kooperativních projektech.