Skip to Contents


Hlavní stránka > Soukromí

Zacházení s osobními informacemi a informacemi zákazníků

Zde naleznete nejnovější zásady ochrany osobních údajů, které odpovídají nařízení GDPR.

AKTUALIZACE: 2. září 2020

1. Politika ochrany osobních informací společnosti THK

Vytvořeno: 1. dubna 2005
Aktualizováno: 1. dubna 2017
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

Naše podnikání je založeno na jednání s našimi partnery: nejen s našimi zákazníky, ale také s našimi akcionáři a investory, obchodními partnery a zaměstnanci.

Správa a ochrana osobních údajů a soukromí našich partnerů je klíčová pro získání důvěry a vybudování dlouhodobých kladných vztahů.

Proto používáme následující pokyny pro nakládání s osobními údaji a budeme všechny osobní údaje spravovat tak, jak je zde uvedeno.

1. Budeme se řídit všemi zákony a regulacemi, které se týkají nakládání s osobními údaji, budeme informovat všechny zaměstnance a zainteresované osoby o důležitosti ochrany osobních údajů, vytvoříme pravidla zajišťující správné nakládání s nimi , zavedeme tato pravidla a budeme trvale vylepšovat naše procesy.

2. Zavedeme vhodné systémy pro ochranu osobních údajů, které budou brát v úvahu velikost a povahu operací v různých odděleních a obstarávat sběr, používání, poskytování (včetně poskytování subdodavatelům), zpřístupňování, úpravy, ukončení používání a vymazání osobních údajů tak, aby se vše řídilo specifickými pravidly.

3. Budeme zavádět bezpečnostní opatření, včetně opatření pro zabezpečení informací, pro zajištění integrity a bezpečnosti osobních údajů a budeme trvale usilovat o prevenci neautorizovaného přístupu nebo ztráty, zničení, falsifikace nebo úniku osobních údajů .

Konec


2.Ochrana soukromí na našem webu

Poslední aktualizace 18.prosince 2012

ÚVOD/ OZNÁMENÍ A PŘIJETÍ PODMÍNEK DOHODY O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Používání našeho webu vyžaduje přijetí následujících námi stanovených podmínek ochrany soukromí. Pozorně si je prosím přečtěte. Tato dohoda o ochraně soukromí popisuje informace, které shromažďujeme prostřednictvím našeho webu a také způsob použití těchto informací. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky ohledně této dohody, způsobu použití vašich osobních informací nebo vlivu tohoto webu na ně, kontaktujte nás e-mailem ( web@thk.co.jp ) .

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Používání tohoto webu není podmíněno poskytnutím osobních informací. Některé služby, které si můžete předplatit prostřednictvím tohoto webu, však mohou vyžadovat poskynutí osobních informací, například vašeho jména, adresy, e-mailové adresy a dalších kontaktních informací. Pomocí těchto osobních informací jsme schopni odpovídat na vaše požadavky a posílat vám informační bulletiny. Pokud se kdykoli rozhodnete, že si již od nás nepřejete dostávat poštu, postupujte podle odstavce „Odhlášení“. Navíc (jak je typické pro všechny weby) při používání našeho webu může náš webový server automaticky ukládat určité informace, například název vašeho poskytovatele internetu, IP adresu vašeho počítače, typ prohlížeče a operačního systému, datum a čas přístupu na náš web, webovou adresu, ze které jste byli přesměrováni přímo na náš web, webovou adresu, na kterou jste přešli z našeho webu a další podobné informace. Podobně můžeme shromažďovat informace vztahující se k vašemu pohybu na webu. Pomocí získaných informací zlepšujeme náš web a služby, které na něm nabízíme. Data nepoužíváme k vytváření vašeho osobního profilu ani ke shromažďování osobních informací o vás. Nebudeme zveřejňovat informace shromážděné v průběhu používání našeho webu třetím stranám. Vyhrazujeme si však právo v našem zájmu poskytnout tyto informace zaměstnavatelům, dodavatelům, agentům a příslušným orgánům v takovém rozsahu, aby bylo možné provozovat služby související s webem (například web hosting nebo technickou údržbu). Také si vahrazujeme právo zveřejnit tyto informace jakýmkoli třetím stranám v případě, kdy se budeme domnívat, že jsme k tomu oprávnění z jednoho nebo všech následujících důvodů: (i) podle zákona; (ii) abychom dostáli rozhodnutím soudu nebo vlády; (iii) abychom zamezili, vyšetřili, odhalili nebo trestně stíhali přestupky týkající se technické integrity webu nebo naší sítě a/nebo (iv) abychom bránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti THK, uživatelů webu nebo veřejnosti.

POUŽITÍ COOKIES

(1) Soubory cookie, webové signály a IP adresy.

Soubory cookie, webové signály a IP adresy se na našem pracovišti používají pro níže uvedené účely. Uživatelé mohou naše soubory cookie a webové signály zakázat tak, že zakážou soubory cookie v nastavení prohlížeče, ale to může zabránit používání některých nebo všech funkcí na webových stránkách.

[1] Identifikace a řešení příčin selhání serveru nebo jiných problémů se serverem

[2] Vylepšení obsahu stránek a e-mailů

[3] Přizpůsobení webu a obsahu e-mailů pro jednotlivé uživatele

[4] Služby pouze pro členy, kdy již byly osobní údaje registrovány, historie procházení, odpovídání na dotazníky atd. slouží pro účely marketingu

[5] Používání anonymizovaných údajů pro statistické účely

(2) Google Analytics

Na některých stránkách našeho webu využíváme službu Google Analytics od společnosti Google, Inc. („Google“), abychom získali přehled o tom, jak našich návštěvníci náš web používají. Používání služby Google Analytics na našem webu znamená, že společnost Google shromažďuje, zaznamenává a analyzuje historii procházení našeho webu návštěvníky na základě souborů cookie, které vydáváme. Společnost Google nám zašle výsledky takové analýzy a my je využíváme k porozumění, jak uživatelé náš web používají. Žádné údaje shromážděné, zaznamenané nebo analyzované službou Google Analytics neobsahují osobně identifikovatelné informace. Společnost Google tyto údaje spravuje také v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů.
Uživatelé mohou službu Google Analytics zakázat v nastavení doplňků prohlížeče, což jí brání ve shromažďování jejich údajů. Službu Google Analytics lze zakázat stažením doplňku „Google Analytics Opt-out Browser“ ze stránky pro stažení tohoto doplňku, doplněk nainstalovat a nakonfigurovat nastavení doplňku v prohlížeči. Pokud uživatel službu Google Analytics zakáže, bude zakázaná na všech webech, nikoli pouze na našem. Lze ho však znovu kdykoli povolit změnou nastavení doplňků prohlížeče.
Vysvětlení podmínek služby Google Analytics získáte na webu této služby a vysvětlení zásad ochrany osobních údajů získáte na webu společnosti Google.

Podmínky služby Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/cz.html
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google:
policies.google.com/privacy?hl=cs
Doplněk Google Analytics Opt-out:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (English)

Poznámka: Google Analytics je registrovaná ochranná známka společnosti Google.

 

ODHLÁŠENÍ

Jestliže již od nás nechcete dostávat materiály nebo chcete, aby byly vaše osobní informace odebrány z databáze společnosti THK, kontaktujte nás na e-mailové adrese web@thk.co.jp. Pokud vám zasíláme materiály prostřednictvím e-mailu nebo jiným spojením, je možné použít funkci „odhlášení“, abychom věděli, že již dále nechcete naše materiály dostávat.

REVIZE OCHRANY SOUKROMÍ

Internet a výhody, které nabízí, se rychle vyvíjejí, stejně jako způsoby použití internetu a zákony upravující takové použití. Společnost THK si proto vahrazuje právo tuto ochranu soukromí kdykoliv aktualizovat a revidovat. Sledujte datum poslední aktualizace v horní části této stránky nebo nám pošlete e-mail s dotazem na adresu web@thk.co.jp .

ODKAZY NA JINÉ WEBY

Tento web může obsahovat odkazy na jiné weby. Uvědomte si, že nemůžeme být odpovědni za ochranu soukromí těchto webů a že se tato dohoda o ochraně soukromí týká pouze informací na tomto webu. Doporučujeme vám číst informace o ochraně soukromí na všech webech, které navštívíte.