Skip to Contents

Průkopník lineárního vedení

Pohyblivé součásti strojů můžeme rozdělit na valivé, lineární nebo kombinaci obou. S vývojem valivých ložisek zhruba před 110 lety se valivý kontakt stal standardní metodou pro uskutečnění valivého pohybu. To s sebou přineslo obrovskou technologickou revoluci. Nejenom že valivý kontakt šetřil energii, ale také snížil třecí odpor na minimum a značně tak zvýšil výkon strojů. Přestože by stejný vývoj na poli lineárního pohybu byl desetkrát cennější, lineární pohyb prostřednictvím valivého kontaktu ještě dlouho musel čekat na své uvedení.

Lineární vedení

Společnost THK vyřešila svými jedinečnými technologickými prostředky problém lineárního pohybu (dříve považovaný za příliš složitý) prostřednictvím valivého kontaktu a v roce 1972 se stala první společností na světě, která vyvinula a uvedla na trh lineární vedení (Linear Motion Guide). Náš systém lineárního pohybu umožnil prudký vývoj v oblasti přesnosti, rychlosti a úspory práce složitých nástrojů. Obráběcí stroje a nástroje, průmysloví roboti, zařízení pro výrobu polovodičů  s lineárním vedením společnosti THK jsou schopná vysoce přesných operací a mohou nyní pracovat v jednotkách menších, než jsou mikrometry. Později byl náš systém využit u linek na výrobu tekutých krystalů, železničních vozů, asistenčních vozidel, zdravotnického vybavení, mrakodrapů, obytných domů a zábavních zařízení. Použití lineárního vedení skutečně přesáhlo všechny předchozí hranice.