Skip to Contents


ទំព័រដើម > អំពីគេហទំព័រនេះ

អំពីគេហទំព័រនេះ

សំនួរ​អំពី​លក្ខខណ្ឌទាំងនេះទាក់ទង​ដោយផ្ទាល់​ទៅកាន់​អាស័យដ្ឋាននេះ​ .

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

  1. ការ​រក្សា​សិទ្ធិនៅ​ក្នុង​ឯកសា​ទាំងអស់​ រូបថត​ និង​ការបង្ហាញដោយ​("មាតិកា​")នៃវិបសាយនេះ​គឺជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ THK​ ខូ អិលធីឌី និង​ក្រុម​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​លែកលែង​តែអ្វីដែលបាន​កត់ត្រាផ្សេង​ពីនេះ។​ អ្នកប្រើ​ប្រាស់​ត្រូវបាន​ហាមឃាត់​យ៉ាង​តឹងរឹង​ក្នុងការ​លក់​ បញ្ជូន​ ឬឲ្យខ្ចីនូវ​មាតិកាចំពោះ​ហេតុ​ផលណាមួយក៏ដោយ។ បន្ថែម​ពី​នេះ​ មាតិកាមិន​អាច​ត្រូវបាន​កែប្រែ​ ជំនួស​ ឬបន្ថែមបន្ថយ​នោះទេ​ទោះ​ក្នុង​វិធី​ណាក៏ដោយ។​
  2. THK មិនផ្តល់​ការធានា​គំនូរ​ដែលនៅក្នុង​បញ្ជី​ CAD ដែលបាន​បោះពុម្ពនៅលើ​វិបសាយ​ដែល​ផ្គូរផ្គងនឹង​ផលិតផល​ពិត​នោះ​ទេ។​ THK ក៏សូម​រក្សាសិទិ្ធ​ក្នុងការ​កែប្រែ​នូវ​មាតិកា​ដែល​គ្មាន​ការប្រកាសផ្សាយ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទុក​ជាមុន។​
  3. រាល់​ពត៌មាន​ និង​មាតិកា​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​បោះពុម្ព​នៅលើ​វិបសាយ​នេះ​ រួម​បញ្ចូល​ទាំង​បញ្ជី​ CAD និង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងទៀត​ទាំង​អស់​គឺ​ត្រូវបាន​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​គ្មាន​ការ​ធានា​ដោយ​ THK នោះទេ។​ THK មិនទទួលយក​នូវ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​អ្វីគ្រប់យ៉ាងចំពោះ​ការបាត់បង់​ឬខូចខាត​ដែលបាន​ទទួល​រង​ដោយ​ផ្ទាល់​ឬ​ដោយ​ប្រយោល​ពី​ផល​ឬលទ្ធផល​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ពត៌មាន​ ឬមាតិកា​នោះទេ។​ គួរ​កត់​សម្គាល់​ផងដែរ​ថា​ មាតិកា​នៃ​វិបសាយ​គឺជា​ប្រធាន​បទ​ក្នុងការ​ផ្លាស់ប្តូរ និង/ឬដកចេញដោយ​គ្មាន​កំណត់​ចំណាំជាអាទិ៍។​
  4. យើង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​វិបសាយ​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​ចូលទៅដល់​តាមរយៈ​វិបសាយ​មួយនេះ។​ នៅពេល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច​ចូលទៅ​កាន់​វិបសាយ​មួយផ្សេង​ទៀត​ អ្នកប្រើបា្រស់​គួរ​ស្វែង​យល់​ថា​វា​ឯករាជ្យយ៉ាង​ពេញលេញពី​ THK និងថា​យើង​មិន​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យទៅលើ​មាតិកានៅ​លើ​វិបសាយ​នោះទេ។​
  5. គ្មាន​បញ្ហានៃ​ការ​ជ្រើសរើស​អ្វី ប្រភេទណាមួយ​ដែល​អ្នក​ប្រើធ្វើ​សម្រាប់​ប្រើបា្រស់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។​ វាគឺជា​ការ​ទតួល​ខុសត្រូវ​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ក្នុងការ​យក​វិធានការ​បង្កាប្រឆាំង​ការខូចខាត​ដោយ​កម្មវិធី​ជាមួយ​លក្ខណៈបំផ្លិចបំផ្លាញ​ដូចជា​ វីរុសកុំព្យូទ័រ ដង្កូវ​ និង​ក្រុម​ជន​បោកប្រាស់។​
  6. ក្រុមហ៊ុន THK Co., Ltd. ទទួលបាន និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែល​បានផ្ដល់​ឲ្យ​តាមរយៈ​​គេហទំព័រនេះ។

ការតភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ THK

ជាទូទៅ អ្នកអាចតភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រណាមួយរបស់ THK ដោយសេរី។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នោះ សូមតភ្ជាប់ទៅទំព័រដើមនៃគេហទំព័ររៀងៗខ្លួន ដោយប្រើតំណណាមួយខាងក្រោម។

គេហទំព័រ THK www.thk.com/
គេហទំព័រ​ជំនួយ​គាំទ្រ​បច្ចេកទេស tech.thk.com/
គេហទំព័រប្រព័ន្ធការពារការរំញ្ជួយដី www.menshin.biz/
គេហទំព័រដំណោះស្រាយគ្រាប់ពូជ seed-solutions.net/

អាសយដ្ឋាន និងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រទាំងនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរ ដោយគ្មាន​ការជូនដំណឹង។ សូមកុំដាក់ស៊ុមលើខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រទាំងនេះ។ សូមចងចាំថា តំណអាចនឹងត្រូវបានបដិសេធ ប្រសិនបើ​មាន​ការបង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ណា​មួយ​ដល់​អាជីវកម្ម ឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ THK ដោយសារតែខឹ្លមសារ តំណជាដើម ដែលមាននៅលើគេហទំព័រដែលរក្សាទុកតំណទាំងនោះ (ឧទាហរណ៍ ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឬខ្លឹមសារដែលប្រឆាំងនឹងសុជីវធម៌សាធារណៈ)។ THK មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រដែលរក្សាទុកតំណទាំងនោះទេ។


បច្ចេកវិទ្យាដែលបានប្រើលើគេហទំព័រនេះ

ជាទូទៅ គេហទំព័រនេះពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាខាងក្រោម។

XHTML 1.0/CSS2/JavaScript/Flash 6 និងកំណែចុងក្រោយ

គេហទំព័រនេះដំណើរការដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាខាងលើ និងកំណែចុងក្រោយ។

 

គេហទំព័រនេះត្រូវគ្នាជាមួយនឹង​កម្មវិធី​រុករកដែលបានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម។

តម្រូវការប្រព័ន្ធ

■ OS/កម្មវិធីរុករក

∙ Windows 7 និងខ្ពស់ជាងនេះ
  Internet Explorer 11 និងខ្ពស់ជាងនេះ
  កំណែចុងក្រោយបង្អស់ Firefox
  កំណែចុងក្រោយបង្អស់ Google Chrome
  កំណែចុងក្រោយបង្អស់ Microsoft Edge

∙ Macintosh OS X និងខ្ពស់ជាងនេះ
  កំណែចុងក្រោយបង្អស់ Safari
  កំណែចុងក្រោយបង្អស់ Google Chrome

សូមចងចាំថា បញ្ហាការបង្ហាញអាចនឹងកើតឡើង អាស្រ័យលើកត្តានានាដូចជា លក្ខណៈ Os/កម្មវិធីរុករក។