Skip to Contents


ទំព័រដើម > អំពីគេហទំព័រនេះ

អំពីគេហទំព័រនេះ

សំនួរ​អំពី​លក្ខខណ្ឌទាំងនេះទាក់ទង​ដោយផ្ទាល់​ទៅកាន់​អាស័យដ្ឋាននេះ​ .

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

  1. ការ​រក្សា​សិទ្ធិនៅ​ក្នុង​ឯកសា​ទាំងអស់​ រូបថត​ និង​ការបង្ហាញដោយ​("មាតិកា​")នៃវិបសាយនេះ​គឺជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ THK​ ខូ អិលធីឌី និង​ក្រុម​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​លែកលែង​តែអ្វីដែលបាន​កត់ត្រាផ្សេង​ពីនេះ។​ អ្នកប្រើ​ប្រាស់​ត្រូវបាន​ហាមឃាត់​យ៉ាង​តឹងរឹង​ក្នុងការ​លក់​ បញ្ជូន​ ឬឲ្យខ្ចីនូវ​មាតិកាចំពោះ​ហេតុ​ផលណាមួយក៏ដោយ។ បន្ថែម​ពី​នេះ​ មាតិកាមិន​អាច​ត្រូវបាន​កែប្រែ​ ជំនួស​ ឬបន្ថែមបន្ថយ​នោះទេ​ទោះ​ក្នុង​វិធី​ណាក៏ដោយ។​
  2. THK មិនផ្តល់​ការធានា​គំនូរ​ដែលនៅក្នុង​បញ្ជី​ CAD ដែលបាន​បោះពុម្ពនៅលើ​វិបសាយ​ដែល​ផ្គូរផ្គងនឹង​ផលិតផល​ពិត​នោះ​ទេ។​ THK ក៏សូម​រក្សាសិទិ្ធ​ក្នុងការ​កែប្រែ​នូវ​មាតិកា​ដែល​គ្មាន​ការប្រកាសផ្សាយ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទុក​ជាមុន។​
  3. រាល់​ពត៌មាន​ និង​មាតិកា​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​បោះពុម្ព​នៅលើ​វិបសាយ​នេះ​ រួម​បញ្ចូល​ទាំង​បញ្ជី​ CAD និង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងទៀត​ទាំង​អស់​គឺ​ត្រូវបាន​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​គ្មាន​ការ​ធានា​ដោយ​ THK នោះទេ។​ THK មិនទទួលយក​នូវ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​អ្វីគ្រប់យ៉ាងចំពោះ​ការបាត់បង់​ឬខូចខាត​ដែលបាន​ទទួល​រង​ដោយ​ផ្ទាល់​ឬ​ដោយ​ប្រយោល​ពី​ផល​ឬលទ្ធផល​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ពត៌មាន​ ឬមាតិកា​នោះទេ។​ គួរ​កត់​សម្គាល់​ផងដែរ​ថា​ មាតិកា​នៃ​វិបសាយ​គឺជា​ប្រធាន​បទ​ក្នុងការ​ផ្លាស់ប្តូរ និង/ឬដកចេញដោយ​គ្មាន​កំណត់​ចំណាំជាអាទិ៍។​
  4. យើង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​វិបសាយ​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​ចូលទៅដល់​តាមរយៈ​វិបសាយ​មួយនេះ។​ នៅពេល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច​ចូលទៅ​កាន់​វិបសាយ​មួយផ្សេង​ទៀត​ អ្នកប្រើបា្រស់​គួរ​ស្វែង​យល់​ថា​វា​ឯករាជ្យយ៉ាង​ពេញលេញពី​ THK និងថា​យើង​មិន​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យទៅលើ​មាតិកានៅ​លើ​វិបសាយ​នោះទេ។​
  5. គ្មាន​បញ្ហានៃ​ការ​ជ្រើសរើស​អ្វី ប្រភេទណាមួយ​ដែល​អ្នក​ប្រើធ្វើ​សម្រាប់​ប្រើបា្រស់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។​ វាគឺជា​ការ​ទតួល​ខុសត្រូវ​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ក្នុងការ​យក​វិធានការ​បង្កាប្រឆាំង​ការខូចខាត​ដោយ​កម្មវិធី​ជាមួយ​លក្ខណៈបំផ្លិចបំផ្លាញ​ដូចជា​ វីរុសកុំព្យូទ័រ ដង្កូវ​ និង​ក្រុម​ជន​បោកប្រាស់។​
  6. ក្រុមហ៊ុន THK Co., Ltd. ទទួលបាន និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែល​បានផ្ដល់​ឲ្យ​តាមរយៈ​​គេហទំព័រនេះ។

ការតភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ THK

ជាទូទៅ អ្នកអាចតភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រណាមួយរបស់ THK ដោយសេរី។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នោះ សូមតភ្ជាប់ទៅទំព័រដើមនៃគេហទំព័ររៀងៗខ្លួន ដោយប្រើតំណណាមួយខាងក្រោម។

គេហទំព័រ THK www.thk.com/
គេហទំព័រ​ជំនួយ​គាំទ្រ​បច្ចេកទេស tech.thk.com/
គេហទំព័រប្រព័ន្ធការពារការរំញ្ជួយដី www.menshin.biz/
គេហទំព័រដំណោះស្រាយគ្រាប់ពូជ seed-solutions.net/

អាសយដ្ឋាន និងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រទាំងនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរ ដោយគ្មាន​ការជូនដំណឹង។ សូមកុំដាក់ស៊ុមលើខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រទាំងនេះ។ សូមចងចាំថា តំណអាចនឹងត្រូវបានបដិសេធ ប្រសិនបើ​មាន​ការបង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ណា​មួយ​ដល់​អាជីវកម្ម ឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ THK ដោយសារតែខឹ្លមសារ តំណជាដើម ដែលមាននៅលើគេហទំព័រដែលរក្សាទុកតំណទាំងនោះ (ឧទាហរណ៍ ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឬខ្លឹមសារដែលប្រឆាំងនឹងសុជីវធម៌សាធារណៈ)។ THK មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រដែលរក្សាទុកតំណទាំងនោះទេ។


បច្ចេកវិទ្យាដែលបានប្រើលើគេហទំព័រនេះ

Browser

This website is compatible with the browsers listed below.

System Requirements

■ OS/browser

∙ Windows 10 and above

  Microsoft Edge latest version

  Google Chrome latest version

However, some web pages will not be displayed properly or some functions will not work due to a combination of the browser and the OS. From time to time, we do consider changes on our website to accommodate new browser use, however we do not guarantee proper display or consistent results due to undisclosed errors of these new browsers.

 

Security

Some functions on this website use an encryption transmitting technology, called SSL/TLS utilized when our users send or receive data with ease of mind.

The SSL/TLS employs a mutual authentication system using digital signature and encryption technology when transmitting data securely via the internet. The SSL/TLS works by encrypting the data when personal information is being transmitted to a server. Therefore, the user's personal information becomes unreadable to any outside third parties. If you see a [Key] symbol on the bottom of your browser window, it means that the SSL/TLS is working. You do not need to change your browser settings in order to utilize the SSL/TLS. However, older version of browsers may not be able to display.

 

JavaScript

This website uses JavaScript for page design and other functions. Some web pages may not be displayed properly if the JavaScript is disabled on your browser setting. Please enable the JavaScript if possible.

 

Contact

If you have any questions about this page, please contact us below:

Contact form