Skip to Contents


Home > Mengenai Tapak Ini

Mengenai Laman Ini

Soalan mengenai istilah ini perlu dihantar ke alamat ini(Bahasa Inggeris).

Terma Penggunaan

  1. Hak cipta semua dokumen, fotograf dan ilustrasi ("kandungan") laman web ini adalah harta THK CO., LTD dan syarikat kumpulannya kecuali dinyatakan sebaliknya. Pengguna dilarang sama sekali untuk menjual, memindahkan atau meminjamkan kandungan atas apa jua sebab. Selain daripada itu, kandungan mungkin tidak dapat diubah suai atau disemak semula melalui apa cara sekalipun.
  2. THK tidak memberi jaminan bahawa lukisan dalam fail CAD yang diterbitkan pada laman web ini sepadan dengan produk sebenar. THK juga berhak mengubah suai kandungan tanpa memberitahu pengguna terlebih dahulu.
  3. Semua maklumat dan kandungan yang disiarkan pada laman web ini, termasuk fail CAD dan semua data lain, diberikan tanpa apa jua jaminan oleh THK. THK tidak menerima liabiliti apa jua untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang berlaku sama ada secara langsung atau tidak secara langsung daripada kesan atau hasil penggunaan maklumat atau kandungan yang dinyatakan. Sila maklum juga bahawa kandungan laman web ini tertakluk kepada perubahan dan/atau pengeluaran tanpa memberikan notis terlebih dahulu.
  4. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang laman web yang pengguna mungkin akses melalui ini. Apabila pengguna mengakses laman web lain, pengguna perlu memahami bahawa ia bebas sepenuhnya dari THK, dan kami tidak mempunyai kawalan pada kandungan di laman web itu.
  5. Tidak kira pemilihan apa, bagi sebarang jenis yang pengguna lakukan untuk kegunaannya sendiri, pengguna itu sendiri bertanggungjawab untuk mengambil langkah pencegahan daripada jangkitan oleh atur cara dengan ciri-ciri pemusnahan, seperti virus komputer, cecacing dan kuda Trojan.
  6. THK Co., Ltd memperoleh dan mengurus maklumat peribadi pengguna yang diberikan melalui laman web ini.

Pautan ke Laman Web THK

Secara umumnya, anda boleh memaut kepada mana-mana laman web THK. Walau bagaimanapun, jika anda berbuat demikian, sila pautkan ke halaman utama laman web berkaitan menggunakan salah satu pautan di bawah.

Laman Web THK www.thk.com/
Laman Sokongan Teknikal tech.thk.com/
Laman Web Pengasingan Seismos www.menshin.biz/
Laman Web Penyelesaian SEED seed-solutions.net/
Omni THK

Alamat dan kandungan laman web ini tertakluk pada perubahan tanpa notis. Jangan bingkaikan kandungan kepada laman web ini. Harap maklum bahawa pautan mungkin akan ditolak jika terdapat risiko yang membahayakan perniagaan atau reputasi THK disebabkan kandungan, pautan, dll., pada laman web yang mengehoskan pautan (contohnya, fitnah atau kandungan yang bertentangan dengan kesopanan awam). THK tidak memikul sebarang tanggungjawab untuk laman web yang mengehoskan pautan.


Teknologi yang Digunakan pada Laman Web Ini

Laman web ini secara umumnya bergantung pada teknologi berikut.

XHTML 1.0/CSS2/JavaScript/Flash 6 dan versi lebih baru

Laman web ini beroperasi menggunakan teknologi di atas dan versi lebih baru.

 

Laman web ini serasi dengan pelayar yang tersenarai di bawah.

Keperluan Sistem

■ OS/pelayar

∙ Windows 7 dan lebih baru
  Internet Explorer 11 dan lebih baru
  versi terkini Firefox
  versi terkini Google Chrome
  versi terkini Microsoft Edge

∙ Macintosh OS X dan lebih baru
  versi terkini Safari
  versi terkini Google Chrome

Harap maklum bahawa ralat paparan mungkin berlaku bergantung pada faktor seperti OS/persekitaran pelayar.