Skip to Contents


Home > Privasi

Mengendalikan Maklumat Peribadi Pelanggan

1. Dasar Perlindungan Maklumat Peribadi THK

Dihasilkan: 01 April 2005
Dikemas kini: 01 April 2017
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

Perniagaan kita dibina berdasarkan urus niaga kita dengan pihak berkepentingan: pelanggan kita dan juga pemegang saham dan pelabur kita, rakan kongsi perniagaan serta para pekerja.

Menguruskan dan melindungi maklumat peribadi dan privasi pihak berkepentingan kita adalah penting untuk memperoleh kepercayaan mereka dan membina perhubungan positif jangka panjang.

Untuk tujuan ini, kita telah menggunakan garis panduan asas berikut bagi mengendalikan maklumat peribadi dan akan menguruskan dan melindungi semua maklumat peribadi seperti yang dinyatakan di sini.

1. Kita akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan berkaitan mengenai pengendalian maklumat peribadi, memastikan semua pekerja dan semua orang yang terlibat menyedari kepentingan melindungi maklumat peribadi, mewujudkan peraturan untuk memastikan cara pengendalian yang betul, menguatkuasakan peraturan tersebut tanpa pengecualian dan meningkatkan proses kita secara berterusan.

2. Kita akan mewujudkan sistem yang bersesuaian untuk melindungi maklumat peribadi, mengambil kira saiz dan jenis operasi dalam jabatan yang berlainan, dan mengendalikan pengumpulan, penggunaan, peruntukan (termasuklah peruntukan kepada subkontraktor), pendedahan, pindaan, penggantungan penggunaan, pemadaman maklumat dengan sewajarnya dan mematuhi peruntukan yang ditentukan.

3. Kita akan melaksanakan langkah keselamatan, termasuklah langkah keselamatan maklumat, untuk memastikan integriti dan keselamatan maklumat peribadi dan membuat usaha yang berterusan untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan ke, kehilangan, kerosakan, pemalsuan, kebocoran, dll. maklumat peribadi.

Tamat


2.Dasar Privasi laman web kita

Terakhir dikemas kini pada 18hb Disember 2012

PENGENALAN/ NOTIS DAN PENERIMAAN SYARAT DASAR PRIVASI

Penggunaan anda terhadap laman web kami membentuk penerimaan anda terhadap syarat bagi Dasar Privasi laman web kami, sebagaimana yang dipinda atau disemak oleh kami. Oleh itu, anda hendaklah meneliti Dasar Privasi ini dengan kerap bagi memastikan anda maklum akan syarat-syaratnya. Dasar Privasi ini menerangkan maklumat yang kami ambil melalui laman web kami www.thk.com dan cara kami menggunakan maklumat tersebut. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen mengenai Dasar Privasi ini atau bagaimana maklumat peribadi anda mungkin digunakan atau terjejas oleh penggunaan anda terhadap laman web kami, sila hubungi kami di ( web@thk.co.jp) .

MAKLUMAT YANG KAMI AMBIL

Anda tidak perlu memberikan maklumat peribadi untuk menggunakan laman web ini. Walau bagaimanapun, perkhidmatan tertentu yang boleh anda langgani melalui laman web ini mungkin memerlukan anda memberikan maklumat peribadi, seperti nama, alamat, alamat e-mel dan maklumat hubungan yang lain. Kami menggunakan maklumat peribadi tersebut untuk menjawab pertanyaan anda dan untuk menghantar surat berita kepada anda. Jika anda memutuskan pada bila-bila masa bahawa anda tidak lagi mahu menerima mel daripada kami, sila rujuk perenggan di bawah yang bertajuk 'Pilih Untuk Tidak Sertai'. Selain itu, dan sepertimana laman web biasa secara umumnya, sampingan kepada penggunaan anda terhadap laman web ini, pelayan web kami mungkin melog secara automatik maklumat tertentu seperti nama pembekal khidmat internet anda, alamat IP komputer yang sedang anda gunakan, jenis perisian penyemak imbas dan sistem pengendalian yang anda gunakan, tarikh dan masa yang anda akses laman web kami, alamat laman web, jika ada, yang dipautkan secara terus kepada laman web kami, alamat laman webnya, jika ada, yang anda buat perjalanan dari laman web kami, dan maklumat berkaitan trafik serupa yang lain. Kami boleh juga mengagregatkan maklumat yang berkaitan dengan corak trafik anda dan pelawat lain. Kami menggunakan maklumat yang disebutkan di atas untuk membantu kami meningkatkan laman web kami dan perkhidmatan yang kami sediakan melalui laman web. Kami tidak menggunakan data tersebut dalam apa cara sekalipun untuk mewujudkan atau mengekalkan profil peribadi anda atau untuk mengambil maklumat peribadi daripada anda. Secara umumnya, kami tidak akan mendedahkan maklumat yang kami ambil melalui penggunaan anda terhadap laman web kami kepada pihak ketiga. Walau bagaimanapun, kami mempunyai hak untuk memberikan maklumat tersebut kepada pekerja, kontraktor, ejen dan orang yang diamanahkan kami setakat yang perlu untuk membolehkan mereka menjalankan perkhidmatan yang berkaitan dengan laman web tertentu (cth., perkhidmatan pengehosan web atau penyenggaraan) bagi pihak kami. Kami juga mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat tersebut kepada sebarang pihak ketiga jika kami percaya bahawa kami perlu melakukannya bagi sebarang atau semua alasan yang berikut: (i) oleh undang-undang; (ii) untuk mematuhi proses undang-undang atau permintaan kerajaan; (iii) untuk mengelakkan, menyiasat, mengesan atau mendakwa kesalahan jenayah atau serangan terhadap integriti teknikal laman web atau rangkaian kami; dan/atau (iv) untuk melindungi hak, harta atau keselamatan THK, pengguna laman web atau orang awam.

PENGGUNAAN KUKI

(1) Kuki, suar web dan alamat IP.

Pada laman kami, kuki, suar web dan alamat IP digunakan untuk tujuan yang disenaraikan di bawah. Para pengguna boleh menyahdayakan kuki dan suar web kami dengan menyahdayakan kuki dalam tetapan pelayar mereka, tetapi ini mungkin akan menghalang penggunaan sesetengah atau semua kefungsian pada halaman web.

[1] Untuk mengenal pasti dan menyelesaikan sebab kegagalan pelayan atau masalah pelayan yang lain

[2] Untuk menambah baik kandungan laman dan e-mel

[3] Untuk menyesuaikan kandungan laman dan e-mel untuk pengguna persendirian

[4] Bagi perkhidmatan untuk ahli sahaja apabila maklumat peribadi telah didaftarkan, sejarah pelayaran, maklum balas soal selidik dan sebagainya digunakan untuk tujuan pemasaran

[5] Untuk menggunakan maklumat tanpa nama atas tujuan statistik

(2) Google Analytics

Kami menggunakan perkhidmatan Google Analytics daripada Google, Inc. ("Google") pada sesetengah halaman di laman kami untuk memahami cara para pengunjung menggunakan laman kami. Penggunaan Google Analytics pada laman kami bermakna Google mengumpul, merekodkan dan menganalisis sejarah pelayaran para pengunjung ke laman kami berdasarkan kuki yang kami keluarkan. Kami menerima hasil analisis daripada Google dan menggunakan hasil tersebut untuk memahami cara para pengguna melawati laman kami. Data yang dikumpul, direkodkan atau dianalisis oleh Google Analytics tidak akan mengandungi maklumat yang dapat mengenal pasti identiti seseorang. Data ini juga diuruskan oleh Google mengikut dasar privasinya.
Para pengguna boleh menyahdayakan Google Analytics dalam tetapan tambahan pada pelayar untuk menghalang Google Analytics mengumpulkan data mereka. Google Analytics boleh dinyahdayakan dengan memuat turun "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" (Perisian Tambahan Pelayar Pilih Keluar Google Analytics) daripada halaman muat turun perisian tambahan pelayar pilih keluar milik Google, memasangkan perisian tambahan dan membuat konfigurasi bagi tetapan perisian tambahan pelayar tersebut. Jika pengguna menyahdayakan Google Analytics, maka Google Analytics akan dinyahdayakan pada semua laman dan bukan pada laman kami sahaja, tetapi ciri tersebut boleh didayakan semula pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan perisian tambahan pelayar.
Sila lawati laman Google Analytics untuk penerangan Terma Perkhidmatan Google Analytics dan laman Google untuk penerangan Dasar Privasinya.

Terma Perkhidmatan Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/us.html (English)
Dasar Privasi Google:
policies.google.com/privacy?hl=ms
Perisian Tambahan Pilih Keluar Google Analytics:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (English)

Nota: "Google Analytics" ialah tanda dagangan berdaftar milik Google.

PILIH UNTUK TIDAK SERTAI

Jika anda tidak lagi mahu menerima bahan daripada kami atau mahukan maklumat peribadi anda dikeluarkan daripada pangkalan data THK, sila hubungi kami di laman web web@thk.co.jp. Secara alternatif, apabila anda menerima bahan daripada kami melalui e-mel atau komunikasi yang lain, anda boleh menggunakan peruntukan "pilih untuk tidak sertai" dalam komunikasi tersebut agar kami tahu bahawa anda tidak lagi mahu menerima bahan yang sedemikian daripada kami.

SEMAKAN KEPADA DASAR PRIVASI

Internet dan manfaat yang ditawarkannya amat cepat berkembang, sepertimana cara orang menggunakan Internet dan undang-undang yang berkisar dengan penggunaan tersebut. THK oleh itu mempunyai hak untuk mengemas kini dan menyemak semula Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Anda boleh menentukan sama ada Dasar Privasi ini telah disemak semula dengan merujuk kepada tarikh "Terakhir Dikemas Kini" di bahagian atas halaman ini, atau jika anda menghantar kepada kami e-mel di web@thk.co.jp.

PAUTAN KE LAMAN LAIN

Laman web ini mungkin mengandungi pautan kepada laman lain. Sila maklum bahawa kami tidak bertanggungjawab dan tidak boleh dipertanggungjawabkan atas amalan privasi daripada laman lain dan bahawa Dasar Privasi ini diguna pakai kepada maklumat yang kami ambil melalui laman web ini semata-mata. Kami menggalakkan anda supaya memastikan bahawa anda membaca pernyataan privasi bagi semua laman destinasi yang anda lawati.