Skip to Contents

Industriële robots

Robots worden bij allerlei industrieën gebruikt om werkstukken snel en nauwkeurig te positioneren. Bepaalde robots zijn niet beperkt tot loodrechte bewegingen maar beschikken over armen met meerdere gewrichten, waarmee de bewegingen van menselijke armen kunnen worden gesimuleerd. Dergelijke gewrichten moeten beschikken over een grote draainauwkeurigheid en rigiditeit om er zeker van te zijn dat ze bij een plotselinge stop niet ontregeld raken. De unieke en krachtige producten van THK zijn kleine genoeg om te voldoen aan deze vereisten.

Closed-link robots met 5 gewichten

Plaatsingsrobots waarmee de grenzen wat betreft acceleratie en deceleratie worden verschoven. Het besturingsgedeelte moet zowel accuraat als rigide zijn, en de basisstructuur moet bij het stoppen optimaal worden gedempt. Kruisrollagers worden bij het draaiende gedeelte gebruikt om deze rigiditeit en snelheid te realiseren.

Closed-link robots met 5 gewichten

 


Booglasrobots

Kruisrollagers worden gebruikt in de draaisectie van de gewrichten van booglasrobots op een productielijn. Omdat alleen kruisrollagers voldoende rigiditeit bezitten in de richting van iedere belasting van radiaal en axiaal moment, kunnen ze worden gebruikt voor de ontwikkeling van compacte robotgewrichten.

Booglasrobots

 


Scalaire robots

Scalaire robots worden gebruikt voor het transport en de plaatsing van werkstukken op kleine oppervlakken. Lineairmodulen zijn hierbij essentieel in verband met hun grote nauwkeurigheid bij zowel de slagbeweging als de rotatie om de Z-as, waarbij hoge snelheden en kleine uitloop van groot belang zijn.

Robots met dubbele arm

Robots met dubbele arm zijn speciaal ontworpen om de bewegingen van de menselijke arm te simuleren en moeten in staat zijn om gecompliceerde herhaalde bewegingen soepel uit te voeren. Ook moeten deze robots rigide zijn en zeer snel kunnen reageren. Met de lineairbewegingssystemen en kruisrollagers van THK kunnen kleinere robots met meer rigiditeit en grotere snelheid worden gebouwd.