Skip to Contents


Home > הכרזה: שינוי מיקום של המשרדים הראשיים

הכרזה: שינוי מיקום של המשרדים הראשיים

אוקטובר 17, 2017

לתשומת לבכם, המשרדים הראשיים של THK CO., LTD, מרכז הטכנולוגיה, סניף טוקיו, סניף אואנו (Ueno) והמשרדים הראשיים של החברות המסונפות שלנו יעברו לכתובות המפורטות למטה, וייפתחו לעסקים החל מהתאריכים המפורטים למטה. בנוסף, השמות של סניף טוקיו וסניף אואנו ישתנו, בהתאמה, למחלקת מכירות מס' 1 ומס' 2 בטוקיו, והתפעול העסקי שלהן ימוזג במרכז מילוי ההזמנות החדש שהוקם בטוקיו (OFC טוקיו).

כתובת חדשה 2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-8506, Japan
מס' טלפון (ראשי) +81 3-5730-3911
מס' פקס (ראשי) +81 3-5730-3915

תאריכי פתיחה

משרדים ראשיים יום שלישי, 10 באוקטובר, 2017
מרכז הטכנולוגיה יום שני, 16 באוקטובר, 2017
מחלקת מכירות מס' 1 בטוקיו (לשעבר, 'סניף טוקיו') 'יום שני, 23 באוקטובר, 2017'
מחלקת מכירות מס' 2 בטוקיו (לשעבר, 'סניף אואנו') 'יום שני, 23 באוקטובר, 2017'
OFC טוקיו (חדש) 'יום שני, 23 באוקטובר, 2017'
THK INTECHS CO., LTD. 'יום שני, 23 באוקטובר, 2017'
TALK SYSTEM CO., LTD. 'יום שני, 23 באוקטובר, 2017'