Skip to Contents


Home > צור קשר

צור קשר

משרדים בחו"ל

משרדים בחו

מידע על מוצרים מאתר האינטרנט שלנו

אתר התמיכה הטכנית של THK מאפשר לך לגשת באופן מקוון למידע על מוצרים ולתמיכה טכנית. ניתן למצוא גם כלי חיפוש לאיתור מוצרים מבוקשים, וכלי חישוב לחישוב חיי שירות. ניתן גם להוריד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים.