Skip to Contents


Home > מידע על החברה

אודות THK

מוביל LM

 

 

הרעיונות היצירתיים והטכנולוגיה הייחודית של THK הפכה את החברה לחלוצה כלל-עולמית בפיתוח מנגנון מוביל לתנועה קווית (LM). מובילי ה-LM שלנו משמשים כיום כרכיבים הכרחיים במערכות מכניות ואלקטרוניות במגוון רחב של תעשיות.
חברת THK פיתחה גם רכיבים מכניים רבים וייחודיים אחרים, לרבות שגמי כדוריות, חלזונות כדוריות וכדוריות קישור, המיוצרים לצורל הספקה ללקוחות ברחבי העולם.

 


אודות THK

 

בשם החברה 'THK' מוטמעים העקרונות של '‎Toughness‎‏‏' (חוזק), '‎High Quality‎‏' (איכות), '‎Know-how‎‏' (ידע). אנו שואפים לתרום לשיפור החברה ולפיתוח התעשייה על ידי התמקדות בשלושת העקרונות האלה בתהליכי הפיתוח הטכנולוגי והייצור שלנו. באתר זה ננצל את ההזדמנות להציג מגוון טכנולוגיות ומוצרים שפיתחנו.

 

חלוצה בתחום מובילי ה-LM‏
מבוא למובילי ה-LM, טכנולוגיה שהוצגה לעולם על ידי THK.

היישומים של THK‏
היכרות עם מוצרי THK – בעבודה ובחיי היומיום.


ההיסטוריה של החברה
תיאור כללי של ההיסטוריה של THK, כולל נקודות מפנה חשובות וצירי זמן של מוצרים.