Skip to Contents

רכש ירוק

שימור הסביבה

 

לא יהיה מוגזם לומר שעל מנת שהאנושות תמשיך להתקיים על פני כדור הארץ, חייבת להתקיים מערכת יחסים הרמונית עם הסביבה. זו נקודה שלא רק תעשיית הייצור צריכה להכיר בה, אלא גם כל האנשים החיים על פני הכדור.

החל מרמת כלל הפעולות העסקיות שלנו ועד לאחרון העובדים, אנו בקבוצת THK מודעים ברמה הגבוהה ביותר ליחסינו עם הסביבה, ונחושים בדעתנו להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית שלנו.

בשל כך, אנו בקבוצת THK סבורים שהתייחסות להשפעתנו על הסביבה היא הכרחית וחייבת לבוא לידי ביטוי דרך החומרים והרכיבים שבהם אנחנו משתמשים לייצור מוצרינו, כמו גם דרך רכישת חומרים משניים, כלים ועוד המשמשים בתעשיית הייצור.

מהלך זה מוכר בשם רכש ירוק, ובמהותו הוא כולל הימנעות משימוש בחומרים כימיים מזיקים, התייחסות להשפעתנו על הסביבה, ושיתוף פעולה אקטיבי עם שותפים מסחריים במסגרת יוזמות להגנה על הסביבה.

בעקבות ניסוח ההנחיה של האיחוד האירופי להגבלת חומרים מסוכנים (RoHS) ביולי 2006, גובשו בכל רחבי העולם תקנות סביבה לתעשיית הייצור, ולמחויבות החברתית של חברות העוסקות בייצור יש חשיבות גוברת. על מנת לשמור על עדכניות הפעילויות שלנו למען הסביבה, אנו בקבוצת THK גיבשנו את "מדיניות הרכש הירוק של THK", ואנו מבקשים מכל השותפים המסחריים שלנו לפעול לפיה.

מאז ומתמיד הערכנו את ה-QCD ‏(Quality, Cost, and Delivery - איכות, עלות ואספקה) בקרב השותפים המסחריים שלנו. כעת, ברצוננו להוסיף את האות E ‏(Environment - סביבה) לראשי התיבות הללו. על מנת להעצים את השותפויות הקיימות שלנו, נשמח לשיתוף פעולה מלא בכל יוזמה עתידית.