Skip to Contents

דו-קיום עם כדור הארץ

כחברה המודעת לכדור הארץ, חברת THK מתייחסת להתנהלות נאותה בתחום איכות הסביבה כאל משאב עסקי חיוני.  

כדי לנהל פעילות עסקית ברחבי העולם, אנו סבורים כי ההנהלה, הפיתוח הטכנולוגי והייצור שלנו חייבים להתבצע תוך מודעות לכדור הארץ, לטבע ולסביבה. אנו מאמינים, ש-THK חייבת למלא תפקיד חשוב בפיתוח מוצרים ידידותיים לסביבה, ופעילויות שיגנו על עתיד הסביבה.

הגנת הסביבה

כעסק הפועל במאה ה-21, ההתמקדות בדאגה לסביבה היא חיונית. אנו מצייתים לשני עקרונות בסיסיים לגבי הגנת הסביבה. העיקרון הראשון הוא פיתוח המדיניות העסקית שלנו לחיסכון באנרגיית ייצור, למיחזור מוצרים ולפתרון בעיית סילוק הפסולת בשלבי הייצור ובכלל הפעילויות העסקיות. אנו נוקטים פעולות שונות להגנת הסביבה בכל המפעלים שלנו. העיקרון השני הוא פיתוח מוצרים העשויים לתרום בפני עצמם להגנת הסביבה. כך, לדוגמה, החדשנות הטכנית של המגע הסובב המיושם המובילי ה-LM שלנו עשויה לחסוך כמויות אנרגיה גדולות כשהם מותקנים במערכת ההובלה של מכונה כלשהי.

הגנת הסביבה


טלסקופיה אופטית ומבוססת אינפרה-אדום בקנה מידה גדול

הטלסקופ האופטי והאינפרה-אדום הגדול Subaru, המוצב על ההר מאונה קיאה בהוואי בגובה 4,200 מטרים. כאן, במצפה הכוכבים האסטרונומי הגבוה ביותר בעולם, משתמשים במובילי ה-LM שלנו.

טלסקופ אופטי ומבוסס אינפרה-אדום גדול


תוכל גם ללחוץ כאן כדי לראות את הפעילויות של THK להגנת הסביבה

חזרה || הבא