Skip to Contents


Home > מידע על החברה > שמירה על הסביבה

שמירה על הסביבה

תמונה

 

מאז הפיתוח של מוביל ה-LM, קבוצת THK תרמה הן לחברה והן לכלכלה בתפקידה פורץ הדרך כיצרנית של מערכות תנועה קווית ורכיבים למכונות. אנו מאמינים, שמבחינה חברתית חברה אחראית גם להותיר את הסביבה הגלובלית במצב בריא לדור הבא. מסיבה זו, לקחנו על עצמנו את המיזמים הבאים כדי להמשיך ולהפחית את הנטל הסביבתי וכדי לשמר ולשפר את הסביבה הטבעית.


המדיניות הבסיסית של קבוצת THK לגבי הסביבה

  1. אנו מחשיבים את שימור הסביבה כאתגר ניהולי בעל חשיבות עליונה, ושואפים להבין במדויק כיצד הפעילויות העסקיות, המוצרים והשירותים שלנו משפיעים על הסביבה. כל החטיבות בקבוצה הגדירו לעצמן יעדים סביבתיים מתאימים כדי להתמודד עם אתגר זה.
  2. בנוסף לציות לחוקים הסביבתיים, הגדרנו תקנים לאכיפה עצמית, ואנו מנטרים אותם באופן שוטף כדי לשפר את היעילות והאפקטיביות של הניהול הסביבתי שלנו.
  3. נמשיך לקדם פיתוח של מוצרים שמסייעים לצמצם את ההשפעה על הסביבה.
  4. בכוונתנו לצמצם את השימוש באנרגיה במסגרת פעילויות העסקיות שלנו, ולקדם ללא הרף את צמצום צריכת האנרגיה ופליטות גזי החממה. 
  5. תוך התמקדות מיוחדת בצמצום ומחזור הפסולת שלנו, לא רק נמשיך לקדם חיסכון ומיחזור של משאבים, אלא גם נפעל למניעת זיהום. 
  6. אנו מכירים בהשפעה שיש לפעילויות העסקיות שלנו על המגוון הביולוגי, ונקדם באופן פעיל את שימור כל צורות החיים בכדור הארץ.
  7. כדי להגיע לשיתוף פעולה רב יותר בנוגע לפעילויות הסביבתיות שלנו, אנו מספקים הנחיה ותמיכה לחברות המסונפות ולשותפים העסקיים שלנו, וכמו כן שואפים לעבוד בשיתוף פעולה והרמוניה עם הקהילה.
  8. מדיניות סביבתית בסיסית זו מופצת לכל החטיבות בקבוצה באמצעות לימוד, הדרכה וקמפיינים להגברת המודעות, ואנו דואגים לפרסום של מידע בנוגע לסביבה בזמן המתאים, הן בתוך הקבוצה והן מחוץ לה.

    הטקסט עודכן ב-21 אוגוסט 2019