Skip to Contents

אודות THK

בשם החברה 'THK' מוטמעים העקרונות של '‎Toughness‎‏‏' (חוזק), '‎High Quality‎‏' (איכות), '‎Know-how‎‏' (ידע). אנו שואפים לתרום לשיפור החברה ולפיתוח התעשייה על ידי התמקדות בשלושת העקרונות האלה בתהליכי הפיתוח הטכנולוגי והייצור שלנו. באתר זה ננצל את ההזדמנות להציג מגוון טכנולוגיות ומוצרים שפיתחנו.

חלוצה בתחום מובילי ה-LM‏
מבוא למובילי ה-LM, טכנולוגיה שהוצגה לעולם על ידי THK.

היישומים של THK‏
היכרות עם מוצרי THK – בעבודה ובחיי היומיום.


ההיסטוריה של החברה
תיאור כללי של ההיסטוריה של THK, כולל נקודות מפנה חשובות וצירי זמן של מוצרים.