Skip to Contents

תמיכה בקהילה

מוצרינו תורמים לשיפור התשתית, ולהתרחבות יעילה יותר של התעשייה.  

השימוש בטכנולוגיות הייחודיות שלנו כדי לסייע בתמיכה וביצירה של ערך חדש בתחומי תשתית שונים, כגון טכנולוגיית מידע (IT), תחבורה, הנדסה אזרחית, בניין ואף בתחומים כמו תזונה ובפונקציות עירוניות שונות, מהווה חלק מהפעילות העסקית של THK.

תשתית תקשורת

ניתן להתייחס לתשתית תקשורת כאל מערכת העצבים המפקחת על החברה המודרנית. שיפור מידת האמינות של רשתות תקשורת בסיבים אופטיים מהווה משימה חשובה ביותר. שילוב של מובילי LM‏ , חלזונות כדוריות ומוצרים אחרים של THK מאפשר למכונות לבצע ביקורת סיבים אופטיים מדויקת.

סיב אופטי


מכונות ממוגנות (מחפרים)

באזורים עירוניים, שבהם המקום מעל לפני הקרקע מנוצל כמעט עד תום, חשוב לנהל את רשת התחבורה מתחת לפני הקרקע. מכונות ממוגנות (מחפרים)ממלאות תפקיד פעיל בחפירת מנהרות. מובילי ה-LM‏שלנו משמשים ביעילות במכונות ממוגנות אלה.

מכונות ממוגנות (מחפרים)


מגדלי חניה מרובי קומות ומכונות לשתילת אורז

הטכנולוגיה של THK משמשת בתחומים שונים התומכים בקהילה – החל ממגדלי חניה מרובי קומות בערים ועד למכונות לשתילת אורז המשפרות את התפוקה החקלאית באזורים כפריים.

מכונות לשתילת אורז


אנו סבורים שהפעילויות שלנו תורמות לחברה בכללותה. הקדש רגעים אחדים כדי להתבונן במספר דוגמאות לגבי אופן היישום של מוצרי THK בכל הנוגע ל'תנועה'.  

חזרה || הבא