Skip to Contents


Home > מידע על החברה > הודעת המנכ"ל

 

הודעת המנכ"ל

אקיהירו טרמצ'י, נשיא ומנכ"ל THK

 


השאיפה להגדיל את ערך החברה

כחברה המתמקדת ביצירתיות ובפיתוח, THK משתמשת בטכנולוגיה מקורית וברעיונות חדשניים כדי לספק לעולם מנגנונים חדשים וייחודיים. גישה זו, הנתמכת על ידי מחקר ופיתוח מתמידים, מהווה את בסיס ההפעלה של THK. הפילוסופיה הארגונית שלנו "מספקת לעולם מוצרים חדשניים ויוצרת מגמות חדשות כדי לתרום ליצירת חברת שפע". חברת THK תמשיך לשאוף תמיד לחדשנות, ובכך תתרום להתקדמות כל בעלי העניין שלה.

חברת THK, שקבעה אבן דרך של 300 מיליארד ין לצמיחה עבור סך המכירות המאוחד, מרחיבה את היקף הפעילות העסקית שלה על ידי גלובליזציה מלאה ופיתוח תחומים עסקיים חדשים.

גלובליזציה מלאה כרוכה בבניית מפעלים ומשרדים בארבעה אזורים מוגדרים: יפן, מדינות אמריקה, אירופה ואסיה. בהתאם לרעיון שאתר הביקוש הוא המקום הטוב ביותר לייצור, הקמנו במהירות בסיסי ייצור בחו"ל. אנו מוסיפים גם אתרי מכירות. בשנים האחרונות שיפרנו את רשתות המכירות שלנו במקומות שבהם צפויה צמיחה עתידית, כמו השוק הסיני. שיפור זה אפשר לנו לספק מוצרים באופן מדויק ומהיר בכל מקום שבו הם נדרשים.

פיתוח תחומים עסקיים חדשים כרוך בהרחבה של ההזדמנויות העסקיות שלנו לתחומים חדשים ומתפתחים. חטיבת ה-FAI, העוסקת ברכיבים לתעשיית הרכב, מאיצה את הפיתוח של התקנים אלקטרוניים הקשורים לרכב. בינתיים, ההכרה בהתקני בידוד סיסמי כאמצעי נגד יעיל לרעידות אדמה הלכה וגדלה. במסגרת העניין הציבור הגובר, פועלת חטיבת ACE של THK, המטפלת בהתקני הבידוד הסיסמי שלנו, להגדיל את הדרישה בתחום הבתים החד-משפחתיים. נוסף על כך, חטיבת ה-IMT עובדת על הרחבת מוצרי היחידות ופעילותנו העסקית בתחום ההתקנים והמפעילים החשמליים במקומות שבהם צפויה צמיחה עתידית של השוק.

לאחר נפילת ליהמן ברדרס, התברר כי הצמיחה הכלכלית במדינות מתפתחות, ובמיוחד בסין, תהיה הכוח המניע בכלכלת העולם. אני מאמין, שהביקוש למיכון באזורים אלו צפוי לגדול באופן משמעותי בשנים הבאות. כמו כן, כיוון שהפחתת פליטת ה-CO2 חיונית כיום עקב הצעדים התופסים תאוצה להגנה על איכות הסביבה הכלל-עולמית, צפויה התקדמות בתחום החשמול במגוון תחומים כדי להגדיל את נצילות האנרגיה. העלייה בביקוש למיכון במדינות מתפתחות וההתקדמות בתחום החשמול תרחיב באופן ניכר את הביקוש למוצרינו.

חברת THK תאיץ את הגלובליזציה המלאה ואת הפיתוח של תחומים עסקיים חדשים כדי להפוך פיתוחים חדשים אלו לצמיחה, ובמקביל תשאף להמשיך לשפר את הרווחיות ולהגדיל את ערך החברה.

אקיהירו טרמצ'י
נשיא ומנכ"ל
THK Co., Ltd.‎‏


עקרונות ניהול

אספקת מוצרים חדשניים לעולם ויצירת מגמות חדשות כדי לתרום ליצירת חברה של שפע.