Skip to Contents


Home > מידע על החברה > אודות THK > היישומים של THK > שינוי הדרך שבה אנו מייצרים

שינוי הדרך שבה אנו מייצרים

אנו מספקים מוצרים התומכים בטכנולוגיות העדכניות ביותר בתעשייה. 

כדי לייצר מוצרים חדישים בכל רחבי העולם יש להשתמש בציוד איכותי בקווי הייצור. אחת מהמשימות של THK היא לעמוד בצורך זה על ידי פעילות הייצור ואף להמשיך לשפר את איכות המוצר לרמות גבוהות יותר.

ציוד ייצור מל"מ

הציוד לייצור שבבי מל"מ‏, שהם ה'מוח' של מוצרים בתחום ה-IT, מחייב הן רמת דיוק גבוהה בעיבוד שבבי והן תפוקה גבוהה בייצור השבבים. כיוון שהממדים של שבבי מל"מ קטנים ביותר, ציוד הייצור חייב לפקח על תנועת ההתקן בקנה מידה של אחד חלקי 10,000 המילימטר. כדי ליישם טכנולוגיה המסוגלת לבצע בקרה זו באופן בטוח, משתמשים במובילי ה-LM‏ הזעירים של THK, בחלזונות הכדוריות הזעירים שלה ובמוצרים אחרים.

שבב מוליך למחצה


מרכיבים לחלקים אלקטרוניים ומערכות הובלה לרובוטים תעשייתיים

טלפונים סלולריים, מצלמות דיגיטליות והתקנים אחרים משתמשים כולם בלוחות מעגלים אלקטרוניים. מרכיב החלק האלקטרוניהמיועד להרכבת מעגלים משולבים ורכיבים אלקטרוניים אחרים על לוחות אלה, משתמש במובילי ה-LM‏שלנו להובלת כלים בסדרי גודל של מיקרונים ושניות. לעומת זאת, גם רובוטים תעשייתיים, מערכות הובלה ומכונות ייצור גדולות אחרות משתמשים במובילי ה-LM שלנו במקטע ההובלה. ניתן למצוא את הטכנולוגיות של THK במגוון רחב של תחומי ייצור.


מוצרים THK משמשים בתעשיות שונות. לדוגמאות טיפוסיות של יישומים במוצרים אחרים של THK, לחץ על 'יישומים לפי תעשייה'.

חזרה || הבא