Skip to Contents

Bouw

Seismische isolatie

 

De zeer accurate producten van THK worden niet alleen gebruikt bij industriële machines, maar ook bij toepassingen buiten, voor de ondersteuning van werkzaamheden waarbij zware belastingen optreden, in omgevingen met opspattend modderwater. Onze producten worden ingezet in steeds meer toepassingen voor het creëren van een veilige leefomgeving en het ondersteunen van de basisinfrastructuur.


Aardbeving-absorberende structuren voor huizen

Het gebruik van aardbeving-absorberende technologieën om de schade bij aardbevingen te beperken, is een bijzonder waardevolle beschermingsmaatregel. Wanneer lineairmodules orthogonaal worden gecombineerd, kunnen ze zich vrij bewegen op een vlakke oppervlakte. Bij het unieke aardbeving-absorberende systeem van THK worden deze technologieën in combinatie met demprubbers gebruikt om de trilling van lichtgewicht huizen bij een aardbeving te beperken. Dankzij de kennis die we hebben opgebouwd bij het maken van lineairmodules kunnen we nu nieuwe systemen maken om het leven en de eigendommen van mensen bij natuurrampen te beschermen.

Aardbeving-absorberende structuren voor grote gebouwen

De aardbeving-absorberende systemen van THK worden ook gebruikt bij wolkenkrabbers. De lineairmodules worden hier in een kruisend patroon gerangschikt om horizontale trillingen te absorberen. De effecten van grondtrillingen op het gebouw worden beperkt en de schok van een aardbeving kan met 1/3 tot 2/3 worden gereduceerd en omgezet in een zwakkere kracht, zodat het gebouw blijft staan.

Tunnelboren

De verkeers- en telecommunicatienetwerken die essentieel zijn voor ons leven, worden vaak ondergronds aangelegd en zijn dan vanaf het oppervlak onzichtbaar. Tunnelboren zijn van groot belang bij de aanleg van de tunnels die nodig zijn voor het onderhoud van ondergrondse spoorwegen, optische vezelnetwerken en andere onderdelen van de infrastructuur. De grootschalige lineairmodules van THK worden gebruikt bij deze machines, die diep onder de aarde beton verwerken en de noodzakelijke hulpmiddelen nauwkeurig positioneren.

Structuren voor trillingscontrole in gebouwen

In bepaalde gebieden veroorzaken aardbevingen heel vaak problemen voor de inwoners. Het trillingscontrolesysteem van THK kan hierbij helpen. Dit systeem, dat gebaseerd is op een toepassing van lineairkogelomloopspindels, kan mensenlevens en het levensonderhoud van inwoners beschermen bij aardbevingen. Dit systeem voorkomt niet alleen schade bij aardbevingen, maar neemt door zijn constante aanwezigheid de angst bij mensen weg.

Gebruikte producten

De seismische isolatiesystemen van THK bieden ondersteuning aan gebouwen

De seismische isolatiesystemen van THK bieden ondersteuning aan gebouwen

In de seismische isolatiesystemen van THK worden onze kernproducten gebruikt, inclusief de lineairmodulen.

THK-isolatietafel model TSD

THK-isolatietafel model TSD

De kennis van bouwisolatietechnologieën waarover THK beschikt, is gebruikt voor het ontwerp van isolatiemaatregelen binnenshuis.