Skip to Contents

Medische en andere hulpmiddelen

Medische apparatuur

 

Geavanceerde medische technologieën bieden hulpmiddelen voor artsen en vereenvoudigen het werk van zorgverleners. Mensenlevens worden beschermd dankzij de vooruitgang op medisch gebied, waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van computers. De producten van THK voldoen aan de strengste betrouwbaarheidsnormen voor medische apparatuur.


Röntgenapparatuur

Onze lineairmodules en kruisrollagers worden gebruikt voor de beweging van röntgenopnameapparatuur. De röntgenbuis en de ontvanger kunnen zo in elke willekeurige richting worden verplaatst, zodat foto's onder elke hoek kunnen worden gemaakt, ongeacht de positie van de patiënt. Wanneer de producten van THK worden gebruikt, worden trillingen en lawaai bij het apparaat ook gereduceerd, zodat de patiënten zich minder zorgen maken.

Apparatuur voor automatische hematologische analyse

Onze lineaire glijlagers en snelschroefmoeren worden gebruikt voor het verticale transport van reagentia-injectoren in hematologische testapparatuur. De lineaire glijlagers kunnen trillingen onderdrukken die optreden bij het eindpunt van de injector wanneer deze wordt gestopt, en dankzij de snelschroefmoeren kunnen zeer snelle en soepel werkende aanvoermechanismen worden gecreëerd.

Medische röntgen-CT-scanners

Een röntgen-CT-scanner is een apparaat waarmee het gehele lichaam van de patiënt wordt onderzocht. Het bestaat uit een CT-scanner en angiografiesysteem voor diagnose van de bloedsomloop. De lineairmodules van THK worden bij deze apparaten gebruikt in de longitudinale sectie waarmee de patiënt tijdens de scan op het bed wordt bewogen. Deze lineairmodules beperken de trillingen en het lawaai terwijl het systeem wordt verplaatst, zodat de patiënten zich minder zorgen maken.

Badsystemen met ondersteuning voor elektrische rolstoelen

Onze lineaire glijlagers worden gebruikt bij badsystemen met een elektrische lift. Doordat de as van de glijlager als liftpaal wordt gebruikt, kan het ontwerp zeer compact zijn.

Robots voor de ondersteuning bij operaties

Artsen moeten vaak zware druk uitoefenen om botten te zetten. Ook de stralingsdosis die wordt geabsorbeerd bij radiografie, geeft vaak problemen. Om deze problemen op te lossen zijn robots ontwikkeld voor ondersteuning bij operaties. Doordat gebruik wordt gemaakt van de lineairmodules en aandrijvingen van THK, kunnen deze robots zeer krachtig en compact worden gemaakt en de bewegingen van de arts nauwkeurig reproduceren.

Gebruikte producten

Kogelomloop geleiding

Kogelomloop geleiding

Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen.

Kogelomloopspindel

Kogelomloopspindel

Een kogelomloopspindel is een hoogrendement aandrijvingsspindel, waarbij de kogel een rollende beweging maakt tussen de schroefas en de schroefmoer.


Spline geleiding

Spline geleiding

Een lineair glijlager is een rollende module van een glijlager.

Kruisrollenlager

Kruisrollenlager

Kruisrollagers betreffen een rollende lager met een zeer nauwkeurige rotatie die in iedere richting beladen kan worden.


Spindelmoer

Spindelmoer

Een snelschroefmoer is een aandrijvingsspindel met een hellingshoek van 45% die bij machinale bewerking niet eenvoudig te realiseren is.