Skip to Contents

Ochrona życia

Niezawodne technologie, które służą ochronie życia ludzkiego — w zakresie od medycyny po bezpieczeństwo

Jest wiele sposobów, w jakie firma THK może pomóc ochraniać życie i mienie ludzi. Nasze produkty mogą działać jak oczy doktora, ręce i nogi pielęgniarza, a także być podstawą Twojego domu. Rozwijanie technologii do obsługi takich potrzeb — to są właśnie zadania dla firmy THK.

Skanery do tomografii komputerowej

Prowadnice liniowe firmy THK są stosowane w urządzenia sterujących skanerów do tomografii komputerowej i aparatach rentgenowskich służących do diagnozowania wnętrza mózgu i ciała pacjentów w celu umożliwienia personelowi medycznemu dokładnej diagnozy. Oprócz tych rozlicznych funkcji nasze prowadnice liniowe odznaczają się cichą i płynną pracą, dzięki czemu pacjenci mogą czuć się bardziej komfortowo podczas wykonywanej badania.

 

Skaner do tomografii komputerowej

 


Drzwi peronowe

W Japonii i w innych krajach w wielu nowych systemach transportowych i na stacjach metra instaluje się drzwi peronowe. Można bez przesady powiedzieć, że oszczędność pracy w transporcie wynikająca z pracy automatycznej lub braku obsługi konduktorskiej jest uzależniona właśnie od użycia tych drzwi w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. Również tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca nasze prowadnice liniowe mogą przyczynić się do płynnego ruchu i niezawodnego rozsuwania się drzwi.

 

Drzwi peronowe

 


Technologie absorpcji wstrząsów

Aby chronić życie ludzi i ich mienie podczas trzęsień ziemi budowle i domy już od dawna projektuje się i buduje pod kątem ich wytrzymałości na wstrząsy. Teraz jednak można stosować technologię absorpcji wstrząsów przez izolatory sejsmiczne. Są to urządzenia, które raczej zmniejszają ruch wywołany trzęsieniem ziemi, niż przeciwstawiają się mu. Prowadnice liniowe z izolacją sejsmiczną firmy THK mogą być stosowane we wszystkich typach budynków, od drapaczy chmur po domy jednorodzinne. Firma THK cały czas rozwija coraz bardziej efektywne technologie tego rodzaju i zwiększa zakres ich stosowania.

 


Wstecz  ∥  Dalej