Skip to Contents


Home > Informacje o firmie > Słowo od dyrektora generalnego

Słowo od dyrektora generalnego

 

Prezes i dyrektor generalny THK, Akihiro Teramachi

 

Dążenie do coraz lepszego działania 

Jako kreatywna firma koncentrująca się na rozwoju THK stosuje oryginalne technologie i wynalazki, aby dostarczać światu nowych, unikatowych mechanizmów. To podejście, wspomagane nieprzerwanie przez prace badawczo rozwojowe, stanowi podstawę działania firmy THK. Filozofię naszej firmy można ująć w słowach „dostarczanie światu innowacyjnych produktów i tworzenie nowych trendów przyczyniających się do tworzenia dostatniego społeczeństwa”. Ciągłe dążenie do innowacji przyczynia się też do rozwoju naszych akcjonariuszy.

Aby osiągnąć długoterminowy cel zarządu, 300 miliardów jenów skonsolidowanej wartości sprzedaży, firma THK rozszerza zakres swoich działań biznesowych w pełnej skali globalizacji i rozwija nowe obszary działania.   

Pełna skala globalizacji pociąga za sobą tworzenie zakładów produkcyjnych i biur w czterech regionach: Japonia, Ameryka Północna i Południowa, Europa i Azja. Wychodząc z założenia, że miejsce zapotrzebowania jest też najlepszym miejscem do produkcji, szybko tworzymy bazy produkcyjne za granicą. Tworzymy także więcej miejsc sprzedaży. W ostatnich latach zwiększyliśmy naszą sieć sprzedaży w takich miejscach jak rynek chiński, na którym spodziewany jest dalszy wzrost, aby móc szybko dostarczać odpowiednie produkty tam, gdzie są one potrzebne.

Rozwijanie nowych obszarów działania wymaga rozszerzania naszych możliwości biznesowych na pojawiające się nowe pola. Dział FAI, który zajmuje się częściami dla przemysłu motoryzacyjnego, przyspiesza właśnie rozwój elektronicznych urządzeń motoryzacyjnych. Baza operacyjna działu FAI została wzmocniona przez korporację Rhythm wytwarzającą części samochodowe, która dołączyła do grupy THK w maju 2007 roku. Ponadto urządzenia do izolacji sejsmicznej są coraz częściej uznawane za efektywne środki ochronne przed trzęsieniami ziemi. Niezależnie od rosnącego zainteresowania instytucji publicznych dział ACE firmy THK, który zajmuje się obsługą urządzeń do izolacji sejsmicznej, pracuje aktywnie nad zwiększeniem popytu pośród właścicieli domów jednorodzinnych.

Uwarunkowania biznesowe, jakie mamy w tym roku, na które składają się trendy makroekonomiczne i przemysłowe, mogą grozić pewnymi zawirowaniami, jednak niezależnie od tego wszystkiego firma THK chce nieprzerwanie dążyć do innowacji i coraz lepszego działania.

Akihiro Teramachi,
prezes i dyrektor generalny
THK CO., LTD.


Zasady, jakimi kieruje się zarząd

Dostarczanie światu innowacyjnych produktów i tworzenie nowych trendów przyczyniających się do tworzenia dostatniego społeczeństwa.