Skip to Contents


TRANG CHỦ > MTA Vietnam 2024 [2 - 5 Tháng 7 năm 2024] (Hồ Chí Minh)

MTA Vietnam 2024

Triển lãm

MTA Vietnam 2024

Ngày

2 - 5 Tháng 7 năm 2024
9:00 - 17:00

Địa điểm

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Hồ Chí Minh

Vật trưng bày

Các thành phần cơ khí

Trục dẫn