Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về công ty

Giới thiệu về THK

LM Guide

 

Những ý tưởng sáng tạo và công nghệ độc đáo của THK đã giúp công ty trở thành người đi tiên phong trên toàn thế giới trong việc phát triển cơ chế Dẫn hướng chuyển động tuyến tính (LM). Ngày nay, các thiết bị Dẫn hướng LM của chúng tôi đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của những hệ thống cơ khí và điện tử được dùng trong nhiều ngành công nghiệp. THK còn phát triển, sản xuất nhiều bộ phận cơ khí độc đáo khác, như Thanh trượt bi, Vít me bi và Bạc cầu, và cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới.


THK là ai?

Tên công ty "THK" của chúng tôi là chữ viết tắt của " Toughness(Độ bền)," " High Quality(Chất lượng cao)," and " Know-how(Bí quyết)."Chúng tôi hướng đến việc đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của ngành công nghiệp bằng cách chú trọng vào ba nguyên tắc trên trong quá trình phát triển công nghệ và sản xuất sản phẩm. Trên trang web này, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu những sản phẩm và công nghệ do chúng tôi phát triển.

LM Guide pioneer 

Tiên phong về công nghệ Dẫn hướng LM  
Giới thiệu về công nghệ Dẫn hướng LM, một công nghệ do THK đưa ra thế giới.

THK history 

Lịch sử công ty THK 
Tóm lược lịch sử của THK, bao gồm các bước ngoặt chính và tiến trình sản phẩm.