Skip to Contents

Phát triển sản phẩm

Tóm lược lịch sử của THK, bao gồm các bước ngoặt chính và tiến trình sản phẩm.Những năm 70 Năm 1971 Vòng bi rãnh then Vòng bi rãnh then 
Năm 1971 Khớp cầu Khớp cầu 
Năm 1972 Hệ thống dẫn hướng LM Hệ thống dẫn hướng LM 
Năm 1979 Vít me bi chính xác Vít me bi chính xác 
Những năm 80 Năm 1982 Vòng bi xoay đa hướng Vòng bi xoay đa hướng 
Năm 1983 Vít me bi lăn đầu lớn Vít me bi lăn đầu lớn 
Những năm 90 Năm 1990 Trục dẫn hệ thống dẫn hướng LM Trục dẫn hệ thống dẫn hướng LM 
Năm 1990 Bệ định vị XY Bệ định vị XY
Năm 1992 Dẫn hướng cong R Dẫn hướng cong R 
Năm 1993 Hệ thống dẫn hướng LM chéo Hệ thống dẫn hướng LM chéo 
Năm 1996 Hệ thống dẫn hướng LM bi có vòng cách Hệ thống dẫn hướng LM bi có vòng cách 
Năm 1997 Trục dẫn động cơ tuyến tính Trục dẫn động cơ tuyến tính
Năm 1999 Bệ căn chỉnh CMX Bệ căn chỉnh CMX
Những năm 00 Năm 2001 Hệ thống dẫn hướng LM con lăn có vòng cách Hệ thống dẫn hướng LM vòng bi có vòng cách 
Năm 2002 Vít me bi có bi trong vòng cách Vít me bi có bi trong vòng cách
Năm 2003 Dẫn hướng cong / thẳng Dẫn hướng cong / thẳng 
Năm 2003 Trục dẫn hệ thống dẫn hướng LM bi có vòng cách Trục dẫn hệ thống dẫn hướng LM bi có vòng cách 
Năm 2004 Hệ thống dẫn hướng LM micro Hệ thống dẫn hướng LM micro
Năm 2004

Hệ thống dẫn hướng LM chéo bi có vòng cách

Hệ thống dẫn hướng LM chéo bi có vòng cách 
Năm 2004 Trục dẫn thanh truyền Trục dẫn thanh truyền 
Năm 2005 Trục dẫn động cơ tuyến tính Trục dẫn thanh cơ truyền  
Năm 2006 Trục dẫn LM Trục dẫn LM
Năm 2006 Bộ phát động thiết kế chuyên dụng mẫu GLM10/20 cho trục dẫn động cơ tuyến tính Bộ phát động thiết kế chuyên dụng mẫu GLM10/20 cho trục dẫn động cơ tuyến tính
Năm 2007 Hệ thống dẫn hướng LM hành trình hạn chế mẫu EPF Hệ thống dẫn hướng LM hành trình hạn chế mẫu EPF
Năm 2008 Hệ thống dẫn hướng LM không dầu dành cho môi trường đặc biệt Hệ thống dẫn hướng LM không dầu dành cho môi trường đặc biệt
Năm 2009 Vít me bi tải cao, tốc độ cao có bi trong vòng cách mẫu SBKH Vít me bi tải cao, tốc độ cao mẫu SBKH
Năm 2010 Hệ thống dẫn hướng bi có vòng cách mẫu SPR/SPS Hệ thống dẫn hướng bi có vòng cách mẫu SPR/SPS