Skip to Contents

Hỗ trợ xã hội

Với các sản phẩm của mình, chúng tôi đóng góp vào sự cải tiến của hạ tầng cơ sở và phát triển ngành công nghiệp hiệu quả hơn.  

Chúng tôi sử dụng những công nghệ độc đáo để giúp hỗ trợ và tạo giá trị mới trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng chẳng hạn như công nghệ thông tin (CNTT), vận tải, công trình và xây dựng dân dụng và cả trong đời sống sinh hoạt của người dân cũng như chức năng đô thị, đó là một phần nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh tại THK.

Cơ sở hạ tầng viễn thông

Cơ sở hạ tầng viễn thông có thể được xem là hệ thần kinh kiểm soát xã hội hiện đại.Cải thiện tính tin cậy của mạng truyền thông sợi quang là nhiệm vụ rất quan trọng. Sự kết hợp của Hệ thống dẫn hướng LM, Vít me bi và các sản phẩm khác của THK được sử dụng trong các máy kiểm tra sợi quang cho phép kiểm tra một cách chính xác.

Optical fiber

 


Máy đào đường ngầm (máy đào)

Tại các khu vực đô thị nơi không gian trên mặt đất hầu như được sử dụng hoàn toàn thì điều cần thiết là duy trì mạng lưới giao thông dưới mặt đất. Máy đào đường ngầm (máy đào) đóng vai trò tích cực trong việc khoét đường hầm. Hệ thống dẫn hướng LM của chúng tôi được sử dụng hiệu quả trong những chiếc máy đào đường ngầm này.

Shield machines (excavators)

 


Tháp đậu xe nhiều tầng và máy trồng lúa

Công nghệ của THK xuất hiện ở nhiều lĩnh vực hỗ trợ xã hội khác nhau, từ tháp đậu xe nhiều tầng trong các thành phố đến máy trồng lúa cải thiện năng suất nông nghiệp ở những vùng nông thôn.

rice planting machines

 


Chúng tôi tin rằng những hoạt động của chúng tôi giúp ích cho toàn xã hội.

Quay lại || Tiếp theo