Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về tuyển dụng

Thông tin về tuyển dụng

Liên quan đến việc tuyển dụng , đề nghị liên hệ đến nhân viên phụ trách nhân sự của chúng tôi theo số điện thoại sau.
TEL (0241).3734970