Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông báo bảo trì trang web THK

Thông báo bảo trì trang web THK

Ngày 11 tháng 6 năm 2024


Tạm thời không thể truy cập các trang web THK sau do kế hoạch bảo trì.


Lịch trình:

Bắt đầu: Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu 2024, 07:00 [ICT/UTC+0700]

Kết thúc: Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu 2024, 11:00 [ICT/UTC+0700]

Thời gian cần thiết: 4.00 giờ

 

Trang đích:

Ảnh hưởng:

  • Ảnh hưởng:
  • Các trang yêu cầu ca-ta-lô và truy vấn từ mỗi trang
  • Các liên kết đến chi tiết sản phẩm và CAD từ mỗi trang

 

Chúng tôi xin lỗi về mọi bất tiện gây ra vì việc này và cám ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi.