Skip to Contents

Transportsystem

THKs produkter är brett använda i kritiska delar på tåg, bilar och andra fordon. Speciellt inom biltillverkningsprocessen används THKs produkter i nästan alla sorters utrustning, robotar, bearbetningsmaskiner och monteringsmaskiner.

Ensitsiga helikoptrar

I världens minsta ensitsiga helikoptrar används THKs cirkulära skenstyrningar i propellerns vinkelrörande axel. Ändring av propellerns vinkel låter helikoptern rotera och ändra riktning.

Ensitsiga helikoptrar


Plattformsdörrar

Skenstyrningar med kulkedja och kamföljare används i de plattformsdörrar som skyddar människor från att genom olyckor falla ned på järnvägsspåren. THKs produkter med sin höga tillförlitlighet och tysta funktion gör dessa överhängande plattformsdörrar säkra.

Plattformsdörrar


Elektriska 4-hjuliga scootrar

THKs länkkulor används i länkmekanismen i främre och bakre styrsystem hos elektriska 4-hjuliga scootrar. Mot bakgrund av en åldrande befolkning ökar behovet av dessa elektriska 4-hjuligascootrar för äldre. Genom användning av länkkulor fungerar mekanismen utan spel eller dödgång så att fordonen kan framföras säkert.